1440x370_EE-liimimoisted.jpg (1440x370_EE)
MIDA TULEB TEADA?
Tööstusliimide põhitõed
Kuidas vältida liimimisel tekkida võivaid vigu?

Liimimise põhitõed ja mõisted

Liimimine koosneb alati kahest tööoperatsioonist: liimi pealekandmine ning pindade kokkuvajutamine ja pressimine.

Liimi pealekandmine

Leia ja kanna pinnale optimaalne kogus liimi.

Leia optimaalne koht tootel, kuhu liimi kanda.

Liim peab olema pealekandmise momendil ja kuni pindade kokkuvajutamiseni vedelas faasis.

Pindasid tuleb hoida koos, kuni side moodustub.

Pressimine peab olema piisav nii kestuselt kui survetugevuselt ning sõltub liimist ja tehnoloogiast. Tootedisainil tuleb tähelepanu pöörata pressimise võimalusele.

 

Liimi lahtiolekuaeg (open time) on maksimaalne lubatud aega alates liimi pealekandmisest kuni liimitavate pindade kokkuvajutamiseni.

Sideme moodustumise aeg (set time) on aeg, mis kulub lõpliku tugeva sideme moodustumiseks (tavaliselt pressimise aeg).

Kuum nake (hot tack) on kuumliimi võime tekitada nake liimitavate pindade vahel ning hoida neid paigal juba siis, kui lõplik side ei ole veel moodustunud.

Külmliimide puhul räägime esmasest nakkest (high tack). Kuum nake või tugev esmane nake on olulised, kui tegu on tugeva jääkpingega (memory forcses), keeruka disainiga toodete ja kiirelt liikuvate tootmisliinide puhul, kus pressifaas on pigem nõrk või lühiajaline.

Külmliimide märgavus (wettability) on liimi võime moodustada adhesioon (nake) liimitava materjaliga. Et nake tekiks, peab liimi pindpinevus olema väiksem kui liimitava pinna pindpinevus.

Viskoossus kirjeldab liimi voolamisomadusi. Viskoossus on liimi omadus, mis näitab sobivust seadmega. Oluline on, et liimi pealekandmisviis sobiks viskoossusega. Kuumliimide viskoossus temperatuuri tõustes langeb märgatavalt.

 

Tootja garanteerib stabiilse liimi kvaliteedi, koostise ja omadused.
Liimimise lõpptulemuse eest jääb osa vastutust ka kasutajale, kuna lõpptulemust mõjutavad lisaks liimitava toote omadused, tootmisliini omadused, väilskeskonna tingimused jne.

 

Vead tekivad, kui lahtiolekuaeg ületatakse või kokkuvajutus on ebapiisav nii survetugevuse kui kestuse osas. Lisaks võivad liimimise lõpptulemust mõjutada: tuuletõmbus, pealekantud liimi kogus, liimi tüüp ja koostis, tööruumi madal või kõrge temperatuur,  pealekandmiskaugus st. dosaatori kaugus substraadist, liimi enda töötemperatuur, substraadi omadused: kuum, külm, niiske, poorne ning kuumliimide puhul samuti liimi kõrbemine ja vananemine seadmes, samuti seadmetes esinevad rikked.

Liimiseadmete hooldus

 

Millist liimi vajad?

Õige toote leidmiseks ja testimiseks annab nõu tootejuht Liina Kauküla.
liina1.pngSaada e-kiri või helista 5697 0992 

Tehniline abi

Hooldustiim hooldab liimisüsteeme, kõrvaldab tõrkeid, uuendab liimisõlmi jpm

Vaata lähemalt siit