Tegutseme üheskoos, et kaitsta tulevikku!
Meie keskkonnaalased tööriistad
Green Star System™
Toote keskkonnasõbralikkuse
hindamise süsteem

Green Star System
toote keskkonnasõbralikkuse hindamissüsteem

Antalis on välja töötanud toote keskkonnamõjude hindamissüsteemi, mis aitab klientidel teha pakkematerjalide ostmisel kõige keskkonnasõbralikuma ostuotsuse: Green Star System™.
Selle hindamissüsteemi abil saavad kliendid lihtsasti võrrelda samalaadsete toodete keskkonnasõbralikkust.

 

5 tärnist koosnev hindamissüsteem

Klassifi katsioon põhineb ringmajanduse mudeli neljal kriteeriumil, mida tuntakse « 4R-i » nime all ja mis on seotud ohutuse, tooraine hankimise ja toote kasutusea lõpuga. Mida rohkem tärne, seda keskkonnasõbralikum toode!

 

GSS-list.jpg

GSS-base.jpg (GREEN STAR SYSTEM_rgb_whiteBG_0)

Hindamissüsteemi välistused

Välistuste peamisi põhjuseid on kaks:

Ohutus: Kui toode sisaldab väga ohtlikke aineid (REACH SVHC).
Keskkonnasõbralike omaduste puudumine: Kui toode ei ole ümbertöödeldav ja sisaldab biotoorainel põhinevat või ümbertöödeldud tooret alla 25% kogu toormest

Mis on hindamissüsteemi 4R kriteeriumid?

The Green Star System analüüsib toote ohutuse, tooraine hangete ja toote kasutusea lõpuga seotud näitajaid.

GSS-picto-1.png


REACH

REOSTUSE VÄLTIMINE
REACH-määrus nõuab kõikide
Euroopas kasutatavate keemiliste ainete
määratlemist ja registreerimist:
iga aine, mille kasutamine ei ole keelatud
või piiratud, on lubatud.

GSS-picto-2.png


TAASTUV TOORE

Biopõhise toorme osakaal.

GSS-picto-3.png


ÜMBERTÖÖDEDUD TOORE 

Ümbertöödeldud toorme
osakaal tootes.

GSS-picto-4.png


RINGLUSSEVÕTT

Toote tehniline
ümbertöödeldavus.

Kindel metoodika

GSS-picto-5.jpgKoostöö tootespetsialistide ning sertifitseeritud keskkonnaekspertidega.

GSS-picto-6.jpgPistelise kontrolli teostamine info
usaldusväärsuse tõestamiseks

Kõik, mida on vaja teada Green Star System™ hindamissüsteemi kohta

 

Loe, mida me teeme tuleviku kaitsmiseks

Insert_survey.jpgAntalise keskkonnaalane kliendiuuring
 

green_card.jpgGreen card, põhjalik info toote keskkonnamõju kohta

Insert_protect-the-future.jpgKeskkond: meie kohustused tuleviku kaitsmiseks