Meie kohustused keskkonna kaitsmiseks
Kaitseme koos tulevikku!
Meie lähenemine
keskkonnakaitsele

Antalise lähenemine keskkonnakaitsele

Meie lähenemine keskkonnakaitsele puudutab tarneahela iga etappi: alates hangete läbiviimisest, pakendite väljatöötamisest/valikust, jaotustegevuse korraldamisest kuni kasutatud pakendi ümbertöötlemiseni.

Oleme analüüsinud pakendi elutsüklit 4 tarneahela osa kaudu. Oleme võtnud kohustuse võtta iga osa juures ette konkreetseid tegevusi. Oleme veendunud, et saame praegust olukorda parandada ja luua oma lähenemisviisi kaudu otsustavaid muutuseid.

 

Hanked
HANKED | SOURCING

Antalise eesmärk on keskenduda hanketegevuse parandamisele läbi vastutustundliku tarnijate ja materjalide valiku samal ajal tarneahela läbipaistvust suurendades. Meie ostutiim töötab koostöös tarnijatega igapäevaselt välja parimat keskkonnasõbralike toodete valikut, et toetada kliente nende keskkonnaalastes väljakutsetes.

 • Soodustame puidupõhiseid materjale, millel on FSC®, PEFC sertifikaadid
 • Hangetes on rõhk bioplastikul või ümbertöödeldud plastikul
 • Valikutes eelistame ümbertöödeldavat plastikut
 • Suurendame tarneahela jälgitavust Antrak-hankeplatvormi abil
Design
DISAIN | DESIGN

Meie pakendiinsenerid on keskendunud selliste pakendite väljatöötamisele, milles kasutatavate materjalide osas on eelistatud taastuvaid ning ümbertöödeldavaid materjale ning pole tehtud kompromisse toote turvalise pakendamise arvelt. Meie kliendikohased pakendilahendused põhinevad nn 3 R-l: Reduce (vähenda), Reuse (korduvkasuta), Recycle (töötle ümber).

 • Vähenda - vtime kasutatava materjali koguse miinimumini
 • Korduvkasuta - töötame välja korduvkasutatavaid pakendamislahendusi
 • Töötle ümber - soodustame ühest materjalist pakendeid ja puidupõhiseid materjale
Distribution
JAOTUS | DISTRIBUTION

Peame oluliseks oma jaotusprotsesside ümberkorraldamist, et arendada välja transpordilahendused, mis vähendavad meie keskkonna jalajälge jaotuskeskustes ning samas sobituvad meie nõuannetega kõige keskkonnasõbralikumate pakendamislahendute kasutamiseks.

 • Pakume vastutustundlikke ja keskkonnasõbralikke pakendamislahendusi
 • Juurutame ümbertöötlemist ja parendame oma energiatarbimist meie ISO 14001-sertifitseeritud ladudes
 • Oleme seotud lähenemisviiisiga, mis soosib madala süsinikueraldusega transporti
 • Vähendame jäätmete teket  ja energiatarbimist ladudes
Ümbertöötlemine
ÜMBERTÖÖTLEMINE | RECYCLING

Antalis teeb tööd selle nimel, et iga toote kohta oleks olemas täielik ja põhjalik ümbertöödeldavuse info. Lisaks sellele lähenemisviisile soovitavad meie eksperdid klientidele parimat pakendikäitlemislahendust, et vähendada tekkivate pakendijäätmete hulka. 

 • Väljastame täpset infot toodete ümbertöödeldavuse kohta
 • Jagame oma CSR ekspertide nõuandeid ümbertöötlemislahenduste osas
 • Toetame oma kliente pakendite sorteerimisprotsessi parendamisel