Intervjuud, Keskkonnaalased uudised, packtalk, packaging, Pakendamisalane uudised, Sustainability, Pakendamisnõuanded

PEFC/FSC® sertifikaatide tähtsus kestlikus pakendamises

02 juuni 2023 — Kestlik pakendamine, FSC
Trüki
news banner.jpg

FSC® märgis on oluline CSR-tööriist, mis aitab ettevõtetel täita juriidilisi nõudeid, parandada turupositsiooni ja aidata kaasa metsade säilimisele.

FSC® märgis on oluline CSR-tööriist, mis aitab ettevõtetel täita juriidilisi nõudeid, parandada turupositsiooni ja aidata kaasa metsade säilimisele.

Ajal, mil keskkonnaprobleemid on muutumas seniolematuks väljakutseks, on tööstuslikus pakendamises oluline nende väljakutsetega toime tulla.

Karoline Winkler (Antalis Verpackungen, Saksamaa) vastutab FSC/PEFC seotud protsesside rakendamise eest Saksamaal. Allpool vastab ta küsimustele, mis on seotud FSC/PEFC sertifikaatidega ja nende mõjuga ettevõtte äritegevusele.

 

 

 

Puidukiud on paljude keskkonnasõbralike pakendite tooraine. Millised on peamised keskkonnaprobleemid, millega täna silmitsi seisate?

Paljud sidusrühmad on pööranud tähelepanu säästvale pakendamisele. Saame hulgaliselt küsimusi, mis hõlmavad erinevaid keskkonnateemasid: kliimamuutused, ressursikasutus, saaste vähendamine, ringmajandus jne. Koos oma tarnijate ja disainikeskustega anname endast parima, et vastata klientide soovidele loodussõbralikemate pakenditoodete järele. Puidukiul põhinevad pakendid ja üha enam ka nendega seotud sertifikaadid (FSC ja/või PEFC) on sageli piisavad lahendused paljudele eespoolnimetatud probleemidele. Loomulikult tuleb see pakend vastavalt kujundada, toota ja kasutada.

 

Millised on parimad viisid nende keskkonnaprobleemide lahendamiseks?

80% toote (sh pakenditoodete) keskkonnamõjust ilmneb projekteerimisetapis. Saame oma pakendidisainikeskustes välja töötada kõiki olulisi aspekte arvesse võtvaid keskkonnasõbralikke pakendeid. Oluline on jälgida ka tooraine päritolu st hanketegevust. Selleks teeme oma tarnijatega tihedat koostööd, viies läbi nende praktikate (eetika, töökorralduse, keskkonna) hoolsusauditi, keskendudes eelkõige puiduhankele ja kasutatavatele metsamajandamise süsteemidele. Just selles valdkonnas on Antalis saanud FSC/PEFC sertifikaadi, mis hõlmab ka enamikku tema tütarettevõtteid.

 

Kuidas Antalis parimaid tavasid järgib ja rakendab?

Multisite FSC/PEFC sertifikaat annab võimaluse rakendada loodussõbralikku pakendidisaini ning hankida ja müüa sertifitseeritud pakenditooteid.

 

Kuidas teie kliendid sellele uudisele reageerivad? Kas neil on konkreetsed FSC/PEFC-alaseid nõuded?

Vajadus FSC/PEFC märgisega toodete järele on viimase aastaga kasvanud. Varem tulid need taotlused teatud tööstusharudest, eriti toiduainete pakendite kohta. Täna on FSC/PEFC märgise olemasolu tarneahela tingimus, me ei saa sõlmida lepingut ilma jätkusuutliku hanke tõendita. Lisaks annab Antalise multisite FSC/PEFC sertifikaat meile võimaluse pakkuda kestliku arengu tingimustega kooskõlas olevaid lahendusi ennetavalt ka teistele tööstusharudele.

Täna on Antalis rohkem kui kunagi varem pühendunud uutele keskkonnaprobleemidele (kliimamuutused, ressursikasutus, saaste vähendamine, ringmajandus) lahenduste leidmisele ja parimate tavade rakendamisele, et toetada klientide vajadusi keskkonnasõbralike pakendilahendustega.