Trendid, Uudised, Inspiratsioon, Uudised ja sündmused, Strateegilised algatused

4 nõuannet keskkonnasõbralikuks pakendamiseks

09 jaan 2023 — keskkonnasõbralik pakendamine, ümbertöödeldav pakend, kestlik logistika
Trüki
Top 4 ideas for eco-friendly packaging

Pakendivaldkond seisab silmitsi keskkonnaprobleemidega. Keskkonnajalajälje vähendamiseks on vaja luua vastutustundlikumaid tooteid ja valida säästlikud pakendilahendused. Kuidas minna toodete kaitsmiseks transpordi ja ladustamise ajal üle keskkonnasõbralikule pakendile? Keskkonnamõju vähendamiseks on palju lahendusi.

Pakendivaldkond seisab silmitsi keskkonnaprobleemidega. Keskkonnajalajälje vähendamiseks on vaja luua vastutustundlikumaid tooteid ja valida säästlikud pakendilahendused. Kuidas minna toodete kaitsmiseks transpordi ja ladustamise ajal üle keskkonnasõbralikule pakendile? Keskkonnamõju vähendamiseks on palju lahendusi.

Mis on keskkonnasõbralik pakendamine?

Keskkonnasõbralik ehk teisisõnu kestlik pakendamine aitab vähendada süsinikuemissiooni ning tekitab oluliselt vähem jäätmeid mängides sealjuures olulist rolli meie planeedi kaitsmisel. Kuna keskkonnasõbraliku pakendi ametlik määratlus puudub, siis vaata alltoodud kriteeriumeid kasutades, kas sinu ettevõttes kasutatav pakend on piisavalt kestlik. 

 

Milliste kriteeriumite järgi keskkonnasõbralikku pakendit ära tunda?

Alusta õigete küsimuste küsimisest oma pakenditarnijalt:

1. Kas materjal on taastuv või ümbertöödeldud? Taastuvad materjalid on toodetud taastuvatest loodusvaradest, mis juurdekasvu piires toimuva säästva kasutamise korral end taastoodavad. Nt puidukiud.

2. Kas pakend on korduvkasutatav või ümbertöödeldav? Ümbertöödeldavat pakendit saab kokku koguda, ümber töödelda ja taas ringlusesse saata kas siis materjali või toodete kujul. Pakendi ümbertöödeldavus sõltub selle olemusest ja koostisest.  Näiteks monomaterjal sobib ümbertöötlemiseks kahest või enamast komponendist koosnevast komposiitmaterjalist paremini.

3. Kas pakendil on madal süsinikujalajälg? Valides sobiva pakkekile, kasutades seda õiges seadmes ning vähendades kasti suurust aitad vähendada pakendi süsinikujalajälge. 

4. Kas sinu pakendi suurus vastab toodete suurusele? Eritellimusel loodud täpselt toodete suurusele vastav pakend on parim viis ülepakendamist (pakkematerjalide ebavajalikku ning liigset kasutamist) ja tühja ruumi transportimist vältida.

 

Kuidas saavutada keskkonnasõbraliku pakendi pikk elutsükkel

Et muuta jätkusuutlik pakendamine võimalikuks ja teha õigeid samme oma toodetele keskkonnasõbraliku ja uuendusliku pakendilahenduse loomiseks, tasub üle vaadata kogu pakendi väärtusahel.

  • Hanketegevus - see valdkond tuleb esimesena üle vaadata. Keskkonnasõbraliku pakendi toormaterjalidena eelista alati kestlikke või innovatiivseid materjale.  Sobivaima toormaterjali valikul eelista taastuvaid materjale näiteks nagu FSC- või PEFC- sertifitseeritud puidupõhised materjalid või siis ümbertöödeldavad materjalid nagu termoplastid (PE või PP). Olenevalt pakendi otstarbest sobivad ka ümbertöödeldud materjalid nagu paber või lainepapp.

 

4-ideas-for-eco-friendly-packaging-BODY-1.jpg

 

  • Disain on parim viis kohandada pakend toote mõõtmetele sobivaks ning vältida ülepakendamist. Liigne tühi ruum pakendis nagu ka liigne pakkematerjali kasutamine ärritavad tarbijaid ning loovad negatiivse brändikogemuse. Parem kasuta õige suurusega pakendit brändikogemuse parandamiseks. Elimineerides pakendites tarbetu ruumi, saaks kogu maailma logistikakulusid vähendada 46 miljardit dollari võrra aastas (The Empty Space Economy by Forbes Insights 2018). Pakendiinseneride poolt väljatöötatud tootekohased pakendid võimaldavad viia pakendi suuruse miinimumini ning vähendada tühja ruumi pakendites. Väiksema ja kergema pakendi kasutamine mõjutab omakorda kütuse- ning transpordikulu. 
     
  • Rohelisema transpordi saavutamiseks mõtle globaalselt, aga tegutse lokaalselt. Kui tellid pakendi tootmise kohalikult ettevõttelt, on see nii sotsiaalne, majanduslik kui jätkusuutlik viis nii transpordi keskkonnajalajälje kui sõidukite kütusekulu vähendamiseks. Vähendades pakendi üldist suurust ja kaalu (vt eelmist punkti) ja optimeerides kauba paiknemist veokis, väheneb samuti nii kasutatavate transpordivahendite arv kui nende süsinikuheide. Väiksemaid ja kergemaid kaste on lihtsam saata. Kui pakendi tooraine on samuti kohalikku päritolu, on see veelgi keskkonnasõbralikum.
     
  • Tõhus ümbertöödeldavus on kestliku pakendi viimane kriteerium. Keskendu paindlikele või monomaterjalidele, samuti ka biolagunevatele, taimepõhistele ja teistele keskkonnasõbralikele alternatiividele, et pakendit ringtarneahelasse integreerida. Mõned materjalid biolagunevad kiiremini kui teised. Küsi täpset infot oma CSR- ekspertidelt, et olla kindel materjalide tõhusas kokkukorjamises, sorteerimises, puhastamises ning tootmises kasutamiskõlbulikuks uueks toormeks ümbertöötlemises.

 

Trash

Kuidas kaitsta tulevikku?

Pandeemia tagajärjel on jätkusuutlike pakendilahenduste tähtsust võimatu ignoreerida. Enamik ettevõtteid ja kaubamärke võtab arvesse tarbijate nõudlust säästvamate ja keskkonnasõbralikumate pakendite järele. Üle kahe kolmandiku tarbijatest on nõus maksma rohkem pakendite eest, millel on väiksem keskkonnamõju. Ühendkuningriigis väitis 2020. aastal 50% tarbijatest, et nad on pakendiprobleemide tõttu juba kaubamärki vahetanud.* Seega tuleks praegune pakenditööstuse lineaarne mudel üle vaadata.

Seetõttu on Antalise eesmärk panustada aktiivselt olukorra parandamisse, hankides jätkusuutlikke materjale vastutustundlikelt tarnijatelt, kavandades keskkonnasõbralikke lahendusi ja vähendades CO2 heitkoguseid kogu väärtusahelas.

 


* Allikas: Viimane McKinsey pakendiuuring 2020 https://www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and-sales/our-insights/meet-the-next-normal-consumer

AVASTA MEIE UUS VALGE RAAMAT

Tippinspiratsioon
innovatiivseks kesk-
konnasõbalikuks
pakendamiseks

20 LK NÕUANDEID, NIPPE
& KLIENDILUGUSID EESTI KEELES

Laadi alla
Keskkonnasõbralik pakendamine