Inspiratsioon, Trendid, Uudised, Uudised ja sündmused, Strateegilised algatused

Mis on tegelik kliendiküpsus ja kuidas keskkonnaalased mured mõjutavad ostukäitumist?

25 sept 2022 — keskkonnasõbralik pakendamine, ümbertöödeldav pakend, jätkusuutlik logistika, taaskasutatav pakend
Trüki
IFOP-header.jpg

Maailmas, mis kogeb tugevat survet keskkonnale ja ökoloogilisele tervisele, on suurim jõud keskkonnas positiivsete muutuste loomiseks maailma tarbijate ostukäitumine.

Maailmas, mis kogeb tugevat survet keskkonnale ja ökoloogilisele tervisele, on suurim jõud keskkonnas positiivsete muutuste loomiseks maailma tarbijate ostukäitumine.

Miljardite üksikisikute ja ettevõtete kumulatiivsed ostuotsused maailma majandustes määravad, kas meie keskkonnaprobleemid lahenevad või vastupidi - süvenevad jätkuvalt. Alates tooraine hankimisest kuni toodete valmistamise, pakendamise ja turustamiseni ning jäätmekäitluseni – keskkonnaprobleemide lahendused saavad alguse tarbijate pühendumisest.

Tänapäeval soovivad kliendid omaks võtta keskkonnasõbralikumat poliitikat

Antalise poolt koostöös IFOP-iga 2021. aastal Euroopas (Prantsusmaa, Ühendkuningriik, Taani, Saksamaa, Poola ja Holland) äriklientide seas läbi viidud uuring andis julgustavaid tulemusi. Küsitluses uuriti 302 äriklientidest pakendite tarbijat Prantsusmaal, Ühendkuningriigis, Taanis ning 300 Saksamaal, Poolas ja Hollandis;  nende seotust eetiliselt orienteeritud äritavadega ja seda, mil määral mõjutavad keskkonnaprobleemid nende ostuotsuseid.

Ettevõtete tegevusaladeks olid jae- ja hulgikaubandus, toiduainete ja jookide tootmine, masinad ja seadmed, elektroonika, e-kaubandus ja transport.

Küsitluses osalenud 602 vastajast 62%-l oli ettevõtte sotsiaalse vastutuse (CSR) poliitika paigas või oli see väljatöötamisel. Kuna ettevõtete sotsiaalse vastutuse poliitika on suuremate firmade seas levinud, oli see protsent kõrgem Hollandis (59%).

 

keskkonnauuring_update_590x300.jpg

 

Praegu pakuvad 48% küsitletud ettevõtetest oma toodete ja teenuste kohta keskkonna-alast teavet veebis. Mis puudutab nende endi ettekujutust oma edust keskkonnaprobleemidega tegelemisel, siis 51% küsitletutest pidas end keskmiseks, samas kui 39% edasijõudnuks – Saksamaal (58%) ja Poolas (52%) oli edasiminek suurim. Vaid 10% vastanutest arvas, et jäid keskkonnaprobleemidega tegelemisega hiljaks.

Covid-19 pandeemia mõju keskkonna-alastele tegevusplaanidele erines riigiti vähe. Kui 19% ütles, et see on aeglustanud nende jõupingutusi keskkonnaprobleemide lahendamisel, siis 71% ütles, et see ei mõjutanud nende plaane. Vaid 10% ettevõtetest ütles, et nad on pandeemia algusest saadik oma keskkonnaplaane kiirendanud.

Tänapäeval on ostjad muutunud keskkonnasõbralikumaks

Klientide pakendi ostuotsuseid mõjutavate kriteeriumide hulgas on toote hind endiselt kõige olulisem tegur. Enam kui pooled ettevõtetest (51%) ütlesid, et hinna konkurentsivõime on nende otsuste tegemisel kõige olulisem kriteerium ja 87% nimetas seda üldjoontes oluliseks. Küsitluse tähelepanuväärne järeldus oli aga see, et pakkematerjali keskkonnasõbralikkus oli ostjatele sama oluline kui selle funktsionaalsus. Need kaks kriteeriumi olid kõigi mainitud kriteeriumide seas kõrgeimal kohal (43%), ületades oluliselt selliseid tegureid nagu sortimendi ulatus (35%) ja tarnija maine (26%).

Kuigi hind on ostujuhtide jaoks endiselt peamine probleem, ütles peaaegu kaks kolmandikku küsitletud ettevõtetest, et nad on avatud ideele maksta rohkem keskkonnasõbralike toodete eest.

 

10117_IMAGE-2_590x300.jpg

Antalise kliendid võtavad pakenditooteid ostes juba arvesse mitmeid keskkonnaprobleeme. Kolmes riigis küsitletud keskmine klient kasutas oma ostuotsuste tegemiseks rohkem kui viit keskkonnaga seotud kriteeriumi. Kõige sagedamini mainiti jäätmetekke vähendamist (63%), toodete taaskasutatavust (60%) ja taaskasutatud materjalide kasutamist (54%). Oluliseks peeti ka taastuvate materjalide kasutamist (49%) ja taastumatute materjalide, nagu plastik, kasutamise vähendamist (44%).

Küsitlusele vastanud märkisid ka pakenditoodete päritolu üha suurenevat tähtsust. 52% ütles, et peavad seda teemat täna oluliseks või väga oluliseks ja 68% eeldas, et see on tulevikus olulisem. Ettevõtete sotsiaalse vastutuse poliitikat järgivad ettevõtted kaldusid nägema seda probleemi suurema murena kui need, kus seda polnud.

Uuringu peamised õppetunnid

Euroopa pakenditoodete tarbijad võtavad keskkonnaprobleeme tõsiselt. See on selge suhtumine ettevõtete sotsiaalse vastutuse poliitikat rakendavate või seda väljatöötatavate ettevõtete hulgas ning nende ettevõtete seas, kes kasutavad ostuotsuste tegemisel regulaarselt keskkonnakriteeriume. Nende ettevõtete valikud on aga tehtud konkurentsipõhise turu kontekstis.

Nad võivad pidada keskkonnasõbralikkust oma otsuste tegemisel oluliseks teguriks, kuid tõenäoliselt jäävad ka kulud nende firmade jaoks oluliseks. Keskkonnasõbralikud pakendilahendused peavad olema ka säästlikud.

VIRGINIE-MALLET_590x300px.jpg

Virginie Mallet, Antalise pakendisektori turundusdirektor (EMEA piirkond):

„See uuring näitab, et ettevõtted tegelevad juba keskkonnaprobleemidega ja teevad seda ka edaspidi ning see on hea. Euroopa juhtiva pakendilahenduste hulgimüüjana oleme seadnud keskkonnateemad oma strateegia keskmesse ja oleme pühendunud oma klientide vajaduste rahuldamisele jätkusuutlikkuse osas, eriti nende kõrgetele ootustele üleminekul paremale ja täiustatud ringmajandusele. Seetõttu eelistame FSC või PEFC sertifikaadiga materjale ning oleme loonud Antraki platvormi, et tugevdada meie tarneahela jälgitavust ja vastutust, eelistades alati taaskasutatavaid pakendeid.“