E-R 8.30-16.30
KONTAKT
Uudised, Trendid, Inspiratsioon, Uudised ja sündmused, Strateegilised algatused

Kuidas jätkusuutlik pakend mõjutab müüki?

21 märts 2022 — Keskkonnasõbralik pakendamine, ümbertöödeldud pakend, innovatiivne pakendamine
Trüki
How sustainable packaging can impact sales

Tarbijate suurenev vajadus kogemuslikuma ja keskkonnasäästlikuma pakendi järele paneb pakenditööstuse silmitsi seisma ainulaadsete väljakutsetega. Tarbijad soovivad nii keskkonnasõbralikke pakkelahendusi kui ka paremat kliendikogemust. Ettevõtete ees seisavad konkreetsed järjest kasvavad äri- ja keskkonnaalased väljakutsed.

Tarbijate suurenev vajadus kogemuslikuma ja keskkonnasäästlikuma pakendi järele paneb pakenditööstuse silmitsi seisma ainulaadsete väljakutsetega. Tarbijad soovivad nii keskkonnasõbralikke pakkelahendusi kui ka paremat kliendikogemust. Ettevõtete ees seisavad konkreetsed järjest kasvavad äri- ja keskkonnaalased väljakutsed.

Milline on keskkonnasõbraliku pakendi mõju?

Vastutustundlik pakend võtab arvesse keskkonnamõjusid igas pakendi elutsüklis ning selles on inimese tervisele ning keskkonnale ohtlike ainete sisaldus viidud miinimumini. Jätkusuutliku pakendistrateegia peamine põhimõte on pakendi üldise suuruse ning kaalu vähendamine ja paraja suurusega keskkonnasõbralikust materjalist pakendite kasutamine. Innovatsioon võimaldab kasutada optimeeritud suurusega pakendeid, mis avaldab mõju kogu tarneahelale. Rohelise lähenemise loob tavatoodete vahetamine loodussõbralike pakkematerjalide vastu ning transpordipakendi mõõtude vähendamine. 

 

Seisame silmitsi klientide uute ootustega

Vastavalt Antalise poolt 2021. aasta märtsis oma klientide seas läbiviidud keskkonnaalasele uuringule, peab 79% klientidest oluliseks või väga oluliseks pakkematerjalide keskkonnasõbralikkust. 62% on nõus maksma keskkonnasõbrlike pakendite eest rohkem. See näitaja võib veelgi suureneda, sest CSR mõju ettevõtetes kasvab.

Kuigi hind jääb peamiseks klientide ostuotsust mõjutavaks kriteeriumiks, on tähtsuselt teisel kohal pakkematerjali keskkonnasäästlikkus. Sama tähtis on ka pakendi funktsionaalsus.

 

statistika-EE.jpg

 

Tarbijate vajadused ja mured kasvavad

Tarbijad on järjest keskkonnateadlikumad. Nad nõuavad oma tarnijatelt jäätmete teket säästvate ning süsinikujalajälge vähendavate jätkusuutlike lahenduste leidmist. 42% tarbijatest väidab, et taaskasutatud või jätkusuutlikest materjalidest toodetud pakend oli olulise tähtsusega nende igapäevaste ostuotsuste tegemisel (Globalwebindex 2019).

Veelgi enam - regulatsioonid, MTÜd ja tarbijad avaldavad tootjatele survet leida jätkusuutlikke lahendusi ressursside raiskamise ammendumise ning kliimamuutuste leevendamiseks. 55% USAs läbiviidud uuringule vastanutest (McKinsey & company uuring oktoobris 2020) teatasid, et on äärmiselt või väga mures tootepakendite mõju üle keskkonnale. Kuna tarbijad ei keskendu ühelegi valdkonnale, peavad jätkusuutlikkuse nimel tegutsevad ettevõtted tegelema paljude probleemidega. Kõigis lõppkasutaja segmentides väitsid 60–70% tarbijatest, et maksaksid säästva pakendi eest rohkem. 52% tarbijatest ütles, et ostaksid rohkem jätkusuutlikult pakendatud tooteid, kui need ei maksaks tavapakendis toodetest rohkem.

 

Luues paremat brändikogemust

Põhilised ostukriteeriumid ja keskkonnaprobleemid on nüüd seotud kaubandusliku lähenemisega, kuna tühi ruum ja liigne pakkematerjal valmistavad tarbijatele meelehärmi ning loovad negatiivse brändikogemuse. Peale Covidi pandeerimis algust on keskkonnal suur mõju müügile. Näiteks 100% Sezane'i transpordikastidest on nüüd valmistatud taaskasutatud lainepapist ja neid saab kasutada kas kauba tagastamiseks või kodus dekoratiivkastidena. Prantsuse moekaupade e-pood Sezane tegeleb samuti oma karpide praktilisemaks muutmisega, kõrvaldades tarbetud sildid ja liigse pakendamise ning kohandades kastide suurust ja kuju nii, et need sobiksid kõige paremini esemetega, mille hoidmiseks või transpordiks need on mõeldud.
 

sustainable-packaging-impact-sales-body2.jpg

 

Pandeemia tagajärjel on jätkusuutlike pakendamislahenduste tähtsust võimatu ignoreerida. Kui mittevajalike tarbekaupade poed suleti, hõlmas elustiili muutus senisest enam kojuvedu ja rohkem pakendeid, mida tuli sorteerida ja taaskasutada. Kodust e-poodides sisseoste tehes muutus tarbijatele oluliseks ka meeldiv lahtipakkimiskogemus. Kaubamärkide omanikele muutus nendele vastakatele nõuetele vastamine oluliseks, tuli leida nutikaid ja keskkonnasõbralikke pakendilahendusi.

Olles teadlikumad jäätmete ja pakendite keskkonnaprobleemidest, ütlevad üle 2/3 tarbijatest, et maksaksid rohkem keskkonnale vähem mõju avaldava pakendi eest. Ameerika turundusassotsiatsiooni andmetel taaskäitlevad inimesed ka rohkem, kui nad teavad, milleks ringlussevõetavad jäätmed muutuvad. Ühendkuningriigis on 50% tarbijatest pakendipäritolu mure tõttu juba kaubamärki vahetanud. Seetõttu on uuenduslike e-kaubanduse kaubamärkide jaoks oluline lisada oma äriplaani klientide kaasamine ja ootused.
 

Keskkonnasõbralik pakend algusest lõpuni 

Keskkonnasõbraliku pakendi kujundamisest ja töötlemisest ainuüksi ei piisa. Et olla täielikult jätkusuutlik, tuleb arvestada ka pakendi elutsükli lõppemisega. Seetõttu peavad kaubamärgid mõtlema oma toodete tõhusale taaskasutatavusele. Nespresso taaskasutamine algas Ühendkuningriigis üle 10 aasta tagasi. Klientidele pakutakse kapslite kogumiseks erinevaid võimalusi, et kohv ja alumiinium oma "teiseks eluks" eraldada. Pakend on taaskasutatav, kui seda saab kokku koguda, töödelda ja toorme või kaubana taaskasutada. Pakendite taaskasutatavus sõltub selle olemusest ja koostisest.

 

sustainable-packaging-impact-sales-body3.jpg

 

Painduvatele või monomaterjalidele keskendumine, samuti biolagunevad, taimsed ja muud keskkonnasõbralikud alternatiivid võivad integreerida pakendid korduvkasutatavate materjalide tarneahelasse. Peaaegu iga materjal on biolagunev, kuid mõne lagunemine võib võtta aastakümneid või isegi sajandeid ning ei pruugi olla keskkonnasõbralik.

Seega, kui soovite, et pakend lõpetaks oma eluea sama roheliselt, kui see algas, otsige ettevõtete sotsiaalse vastutuse ekspertidelt täpset ringlussevõtu teavet, et veenduda, et teie pakendid kogutakse tõhusalt kokku, saadetakse taaskasutusettevõttesse sorteerimiseks, puhastamiseks ja tootmises kõlbulikeks toormaterjalideks töötlemiseks. 

 

Samm vastutustundliku tarbimise suunas

Keskkonnasõbralikud ja nutikad pakendamislahendused võimaldavad pakkuda paremat kliendikogemust ning vähendavad tavapäraste kaubamärkide ja e-kaubandusega tegelevate jaemüüjate pakkimise, tarnimise ning kohaletoimetamise süsinikujalajälge. Arvestades ettevõtete ja tarbijate kasvavat teadlikkust säästva arengu edendamise olulisusest roheliste pakendialternatiivide kaudu, on edu võtmeks kaasata ja teavitada tarbijaid, kuidas pakendeid vastutustundlikult kasutada ja utiliseerida, et liikuda jätkusuutliku ja keskkonnasõbraliku pakendamise poole.

 

________________________________

Allikad:

1- McKinseay uuring, mis viidi läbi 14-22. aprillil 2020, 2,004 Saksamaa ja Suurbritannia tarbija seas vanuses 18+

2 - https://www.sciencedaily.com/releases/2019/05/190516103712.htm

3 - McKinseay uuring, mis viidi läbi 14-22. aprillil 2020, 2,004 Saksamaa ja Suurbritannia tarbija seas vanuses 18+