Pakendamine, Pakendamisnõuanded

CSR loob pakendamisvaldkonnas uued võimalused

14 märts 2020 — Packaging, CSR, jätkusuutlik pakendamine, ringlussevõetavate materjalide hanked
Trüki
CRS-1096x519px.jpg

Loodusvarad kahanevad murettekitava kiirusega samal ajal kui saaste ja jäätmete - eriti plastiku - osa iga aastaga suureneb. See on tõsine probleem, mis hõlmab kõiki tööstusharusid. Tegelikult nn globaalse ületarbimise päev (Earth Overshoot Day) ehk päev, mil inimkonna aastane ökoloogiliste varude tarbimine ületab planeedi taastootmisvõime nende varude osas, oli esimest korda 29. detsembril 1970. 2018. aastal oli inimkond aastase loodusvarude varu ära tarbinud juba 1. augustiks ning 2050. aastal on see tähtaeg juba aprillis.

Loodusvarad kahanevad murettekitava kiirusega samal ajal kui saaste ja jäätmete - eriti plastiku - osa iga aastaga suureneb. See on tõsine probleem, mis hõlmab kõiki tööstusharusid. Tegelikult nn globaalse ületarbimise päev (Earth Overshoot Day) ehk päev, mil inimkonna aastane ökoloogiliste varude tarbimine ületab planeedi taastootmisvõime nende varude osas, oli esimest korda 29. detsembril 1970. 2018. aastal oli inimkond aastase loodusvarude varu ära tarbinud juba 1. augustiks ning 2050. aastal on see tähtaeg juba aprillis.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       See olukord on suurendanud pakenditööstuse eeliseid ja pühendumust ettevõtete sotsiaalsele vastutusele (CSR). Tänapäeval peavad ettevõtted võtma väga tõsiselt nende poolt nii keskkonnale kui ka ühiskonna heaolule avaldatavat mõju.

Ettevõtete sotsiaalse vastutuse konkurentsieelised

Pakendamist peetakse vastutavaks nii energia kui taastuvate materjalide kasutamise eest ning globaalne jalajälg on tõeliseks probleemiks. Kuigi muutus on kohustus, võib see olla ka võimalus. Ettevõtete sotsiaalne vastutus seab luubi alla pakendite päritolu ja valmistamise viisi, luues seeläbi uued konkurentsivõime hoovad.
Jätkusuutlikkusest saab väärtus, millega tõmmata ligi partnereid, suurendada kliendi lojaalsust, parendada kaubamärki ja hoida töötajaid. Vähem kasutatud pakkematerjale tähendab vähem energiat, mis võimaldab rohelise pakendamise protsessidel tipneda vähendatud tootmis- ja transpordikuludega. 
Teine eelis hõlmab riskijuhtimist, kuna ettevõtete sotsiaalne vastutus aitab tagada ausate ja mainekate äriprotseduuride järgimist kogu ahela ulatuses. Need eelised ärgitavad tegutsema: säästva pakendamise koalitsiooni andmetel teatasid 86% ligi 100 pakenditööstuse tegijast, et neil on seatud konkreetsed eesmärgid või kavatsused toetada säästva pakendamise kontseptsiooni.

MI_2_keskkond_960x400.jpg (Print)

FOOKUS: tarbija vaatenurk

Uuring* peegeldab selle teema olulisust - 91% tarbijatest väidavad, et nad eeldavad ettevõtetelt enamat kui ainult kasumile keskendumist, et tegutsetaks vastutustundlikult nii sotsiaalsete kui keskkonnaalaste küsimuste osas. Lisaks boikoteeriks 90% vastanuist ettevõtteid, mille kohta ilmneks info vastutustundetu või petliku tegevuse kohta.
*2015 Cone Communications/Ebiquity Global CSR Study

 

Jätkusuutlikkuse kava

  • ​Taaskasutatavate taastuvate materjalide hankimine fossiilkütuste varude ja muude mittesäästlike ainete pakendite, eriti plastide kasutamise asendamiseks. Vastupidavus ja ohutus on valiku lisakriteeriumid. Sellised näited nagu korduvkasutatav polüpropüleen, taaskasutatud lainepapp, biotoorainel põhinevad materjalid ja keskkonnasõbralikud tindid on mõned lahendused, mis lisavad kvaliteeti ja väärtust, säilitades samas loodusressursse. Uurides, kuidas, millal ja kust materjalid pärinevad ning nõudes nende autentsuse tõendamiseks mõeldud sertifikaate, saab määratleda vastutustundlikud hanketavad, mis aitavad riski vältida.

CRS-590x300.jpg

  • Optimeerides pakendit nii, et see oleks väiksem, kergem ja võimalikult väheste lisadega. Ülepakkimine ja ühekordselt kasutatavad pakendid tuleb kõrvaldada ning pikaealisuse või korduvkasutuse suurendamiseks analüüsida hoolikalt kogu pakendi eluringi. Keskkonnasõbraliku disaini eelisteks on vähenevad tooraine-, vee- ja energiakulud.

 

  • Edendades korduvkasutamist parendades pakendit taaskasutamiskõlblikuks ning keskendudes ringlusessevõetavate või komposteeritavate materjalide suuremale kasutamisele. Jätkuva maailmamere reostuskriisi tõttu on see eriti oluline plasti osas. Statistika kohaselt on ainult 14% maailma plastpakenditest ümbertöödeldud. Innovatsioon on usaldusväärse CSR-tegevuste võtmes tähtis, jäätmete vältimises on oluline taaskasutus.  Kõigi nimetatud tegevuste kombineerimine aitab vähendada süsinikujalajälge. 

 

Hea nii planeedile kui kasumile

Pakendisektor peab pidevalt arenema, et pidada sammu kaasaegsete turgude, tehnoloogia ja digitaliseerimisega. Erinevate parameetrite abil on globaalsed kaubamärgid jätkusuutlikkusalaste muudatuste rakendamiseks võtnud sihiks 2025. aasta. Siiski pole aega raisata ja pakenditootjad teavad, et ka väikesed sammud loovad positiivset efekti.

Perspektiivis peab tuleviku pakend olema kasulik nii planeedile kui kasuminumbritele. Olema funktsionaalne ja tagama ohutuse ning selle valmistamiseks kasutatakse taastuvenergiat ja vastupidavaid, vastutustundlikult hangitud materjale, mida saab ringlusse võtta või uuesti kasutada.
Ettevõtete sotsiaalse vastutuse prioriteedid aitavad parendada jätkusuutlikke pakendite ärimudeleid, valmistudes suuremate võimaluste ja edu saavutamiseks, sest paremad väärtused loovad maailma, milles on hea äri arendada.