Antalise põhiväärtused ja käitumistavad

Meie töö- ja käitumisviisides peegelduvad põhiväärtused on meile olulised ning aitavad meil luua positiivset, heade tulemustega ja edukat organisatsiooni.

Booklet.jpg

Meie nelja põhiväärtust väljendab ingliskeelne lühend TEAM:

IMG-teamspirit-2.jpg

  • MEESKONNAVAIM

Meie töötaja mõistab oma rolli ettevõtte pikaajaliste eesmärkide saavutamises ja teeb nende saavutamiseks koostööd. Loob kolleegidega toimiva ja tõhusa koostöövõrgustiku.

IMG-trust-2.jpg

  • DELEGEERIMINE & USALDUS

Meie töötaja näitab välja pühendumist, enesekindlust ja initsiatiivi; otsuste tegemisel lähtub ettevõtte huvidest ja eesmärkidest. Inspireerib ja motiveerib kolleege ning hindab igas ülesandes võimalust midagi uut õppida.

IMG-account-2.jpg

  • VASTUTUS

Meie töötaja võtab vastutuse oma tegude eest ja annab tiimiliikmena endast parima. Ta näitab üles pühendumist nii isikliku, meeskonna, kui ka ettevõtte edu saavutamiseks. Keskendub lahenduste leidmisele ja tugineb otsuseid tehes ettevõtte põhiväärtustele.

IMG-mindset-2.jpg

  • VALMISOLEK MUUTUSTEKS

Meie töötaja reageerib kiiresti ja positiivselt muutuvatele olukordadele ning otsib lahendusi väljakutsetele. Ta on lahenduste väljatöötamisel avatud uutele ideedele ja jagab oma kontseptsiooni tiimiga.