Antalise firmakultuur on lihtne - me oleme üks tiim

Igal tasandil, igas piirkonnas, igal ametipositsioonil oleme me üks tiim.

Res_Carrier2_960x640.jpg

See peegeldub iga päev meie äritegevuses ja sellel põhineb meie juhtiv positsioon oma tööstusharus. Meeskonnatöö on meie edu võti. Olles osa meie tiimist, on Sul võimalus:

  • olla võtmemängija 
    organisatsioonis, mis väärtustab nii indiviidi kui kollektiivi initsiatiivi
  • ehitada üles oma karjäär perspektiivikas rahvusvahelises selge tulevikuvisiooniga kontsernis
  • töötada koostööaltis, väljakutseid hindavas ja sõbralikus töökeskkonnas
  • anda endast parim
     saavutamaks kliendirahulolu ja tagada meie toodete ning teenuste kõrge kvaliteet.

 

carriere-deliverfuture.jpg