• Värbamine

Kontsernis on ühene ja üldine värbamispoliitika. See teeb lihtsamaks nii kontsernisisese liikumise kui aitab ligi tõmmata ka uusi talente.

  • Sisseelamine

Pöörame erilist tähelepanu Sinu esimesele tööpäevale meie juures. Integratsioon on Sinu karjäärirajal oluline tähis. Esimesest päevast peale aitame iga töötajat sisseelamisel ja kontserni äritegevuse mõistmisel. 

  • Tulemusjuhtimine

Kõik kontserni töötajad saavad kasu kontserniülesest hindamissüsteemist, mis aitab hinnata nii üksikisiku kui ettevõtte tulemusi ning välja selgitada iga töötaja arenguvajadused.

  • Tööalane areng

Tulemusjuhtimine aitab välja selgitada nii töötaja kui kogu kollektiivi arenguvajadused. Ühised koolitus- ja arenguprogrammid aitavad tugevdada tööalast konkurentsivõimet ning toetada kontserni strateegiat nii kohalikul kui globaalsel tasandil.

  • Talendijuhtimine

Oleme talentide ligitõmbamiseks, arendamiseks ja hoidmiseks võtnud kasutusele spetsiaalse strateegia. Oleme määratlenud praeguste ja tulevaste äriliste väljakutsete jaoks vajalikud oskused ning paika pannud kontsernisisest liikumist toetavad arenguprogrammid.

  • Rahuloluuuring

Meie eesmärgiks on kontsernisisest kultuuri järjest paremaks muuta ning selleks kogume töötajatelt läbi rahuloluuuringute järjepidevat tagasisidet.