Hinda mõju keskkonnale ja osale positiivsetes muutustes

Et aidata sul paremini mõista erinevate toodete ja materjalide keskkonnamõju ning hõlbustada seeläbi paremat otsustamist, oleme välja töötanud süsteemi Green Star System™.


 

Miks uus hindamissüsteem?

Selles keerulises väidete ja oletuste maailmas, mis on roheline ja mis mitte, on kõigis vaadetes lihtne eksida. Iga ostetava toote jätkusuutlikkuse taseme kindlaksmääramiseks peame saama tugineda faktilistele ja objektiivsetele kriteeriumidele.

GSS-Matrice_P6_est.png

Mida me mõõdame?

Nii nagu hotellis, ei põhine ka Green Star System™ puhul tärnide hindamine emotsionaalsel tundel ega kellegi subjektiivsel arvamusel. See põhineb hoolikalt ja järjepidevalt mõõdetud kriteeriumide kogumil.

Samamoodi analüüsib Green Star System™ selgelt määratletud mõõdikuid kahes põhiparameetris: tooraine ja selle kasutusiga.

 

Toormaterjal

Fossiilkütustest valmistatud materjalidele - peamiselt plastikule - antakse madalam hinnang, taastuvatele materjalidele aga kõrgem ning taaskasutatud materjalidele veelgi kõrgem.

Tooteid saab valmistada töötlemata (virgin) toorainest või ringlussevõetud materjalidest, mida on varem kasutatud ja seejärel läbinud protsessi, et saada uueks tooteks. 

Tooraine pärineb kas taastumatutest (fossiilkütus) või taastuvatest energiaallikatest.

 

4 valikut:

• MITTETAASTUVAD ESMASEST TOORAINEST VALMISTATUD MATERJALID, peamiselt kivisöest, naftast või maagaasist.

• ESMASEST TOORAINEST VALMISTATUD TAASTUVAD JA BIOLOOGILISED taimsed materjalid, mis põhinevad fotosünteetilisel esmatootmisel.

• TAASKASUTATUD FOSSIILKÜTUSTEST MATERJALID, mida on varem kasutatud ja mis on seejärel uueks tooteks tehtud.

• TAASKASUTATUD TAASTUVAD JA BIOLOOGILISED materjalid, mida on varem kasutatud ja mis on seejärel uueks tooteks tehtud. 

 

 

Toote eluea lõpp

Siit saad teada, kuidas toodet peale kasutamist käsitleda. Näiteks, kas seda on raske taaskasutada? Kas see sisaldab ohtlikke aineid, mis ei vasta Euroopa Liidu REACH eeskirjadele?

• MADAL KASUTATAVUS - toodet on väga raske taaskasutada selle struktuuri või spetsiaalse jäätmevoo puudumise tõttu. See kehtib mitme komponentse koostise või muude ainete, näiteks lisaainete ja liimide kohta.

• KESKMINE RINGLUSSEVÕETAVUS - toorainet on raske taaskasutada, kuna puudub konkreetne jäätmevoog, mis on Euroopa Liidus laialt levinud. See kehtib plastide kohta, mis on valmistatud ühtsest algmaterjalist nagu PVC ja PU.

• KÕRGELT TAASKASUTATAVUS - efektiivne protsess plastjäätmete ümbertöötlemiseks ja materjali taaskasutamiseks. Levinumad näited on PET, PP ja PE.

• REACH - Euroopa Liidu vastu võetud määrus, et parandada inimeste tervise ja keskkonna kaitset mürgiste kemikaalidega seotud riskide eest.

 

Võtame vastutuse ja näitame eeskuju

Vastutustundlike otsuste ja meetmete vastuvõtmine on kriitilise tähtsusega. Kuid on ka hea, kui suudame seda demonstreerida. Kõrgema reitinguga tooteid kasutades saad näidata oma teadlikust ja tõestada klientidele ja partneritele, et oled keskkonnamõju vähendamiseks võtnud tarvitusele toimivad meetmed.

Meie sortimendist leiad Green Star System™ hinnangu kõikidele meie toodetele.

Võta ühendust! Meie spetsialistid on alati valmis analüüsima sinu vajadusi, hindama praegu kasutatavaid tooteid ja pakkuma parimaid alternatiive eduka ülemineku alustamiseks.