Sertifikaadid ja ökomärgised

Soovime olla keskkonnasäästlikud ning oma koostööpartneriteks valime paberitootjaid, kes jagavad meie mõtteviisi.

Peame oluliseks, et meie pakutavad paberid on toodetud säästlikult majandatud metsadest pärit toormest. Seda toetavad metsa sertifitseerimisprogrammid FSC® ja PEFC, mille tarneahela sertifikaadid on ka Antalis grupil.

Paljud meie toodetest kannavad erinevaid ökomärgiseid, mis tõendavad nende keskkonnasõbralikkust.

Lisaks eelnevale on kõik Antalise valikus olevad paberid elementaarkloorivabad (toodetud ECF või TCF tselluloosist).

FSC.jpg

FSC® SERTIFIKAAT

FSC® - The Forest Stewardship Council® on sõltumatu rahvusvaheline tarneahela standard, mille missiooniks on saavutada eesmärk, et maailma metsade majandamine toimuks keskkonnasäästlikult, sotsiaalselt kasulikult ja majanduslikult põhjendatult. FSC® märk käib puiduga kaasas alates metsast kuni valmistooteni. See võimaldab puidutoodete päritolu välja selgitada kuni metsani, kust puit pärineb. 

PEFC.jpg

PEFC SERTIFIKAAT

PEFC ehk üleeuroopaline metsasertifitseerimise ja metsade säästva majandamise tarneahele standard (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes) on valitsusväline organisatsioon, mis on asutatud keskkonnasäästliku, sotsiaalselt- ja majanduslikult vastutustundliku  metsa majandamise toetamiseks. Selleks, et müüa ja märgistada tooteid PEFC sertifitseeritutena, peavad metsaettevõtted omama metsamajandamise sertifikaati. 

PCF.png

ECF ehk elementaarkloorivaba (elemental chlorine free) näitab, et tselluloosi pleegitamisel on kasutatud ka vähesel määral kloordioksiidi, kuid mitte mingil juhul elementaarkloori.

TCF ehk täiesti kloorivaba (Totally Chlorine Free) tähendab, et tselluloosi pleegitamisel ei ole kasutatud ühtegi klooriühendit. Paberi kõrge valgesus on saavutatud keskkonda mitte saastavaid ühendeid kasutades, nt hapnik, peroksiidid või leelised. Tänapäeval on 93% paberitest valmistatud ECF meetodil, sest see on odavam ja sama ohutu loodusele kui TCF meetod.

PCF ehk ümbertöödeldud elementaarkloorivabalt (process chlorine free) näitab, et ümbertöödeldud toormest paberi tootmisel ei ole kasutatud elementaarkloori. Samuti võib kasutada terminit Secondarily Chlorine Free.

EU.jpg

EUROOPA LIIDU ÖKOMÄRGIS

Euroopa Liidu ökomärgis võeti Euroopa Majandusühenduse liikmesriikides ja EFTA maades kasutusele 1992. aastal. Euroopa Liidu ökomärgis on Euroopa-keskne, kuid seda võivad taotleda ka Euroopa-väliste riikide ettevõtted. EÜ lilleke on ainus ökomärgis, mida on võimalik taotleda Eestis. Märgise eesmärk on edendada selliseid tooteid, mida kasutades on võimalik vähendada negatiivset mõju keskkonnale, võrreldes sama tooterühma teiste toodetega. Märgis juhib tähelepanu ressursside tõhusale kasutamisele ja keskkonnakaitse kõrgele tasemele ning annab tarbijale märgistatud toodete kohta õiget, usaldusväärset ja teaduslikult põhjendatud teavet.

Cradle to Cradle

CRADLE TO CRADLE CERTIFIED®

Cradle to Cradle Certified® on rahvusvaheline sertifikaat, mis antakse tootele, mis vastab soovitud saavutustaseme nõuetele kõigis viies põhikategoorias ning muudele üldistele, pakendamis- ja loomade heaolu nõuetele.

ISO9001_200x100.png

ISO 9001:2015 SERTIFIKAAT

ISO 9001:2015 on kvaliteedijuhtimisega seotud rahvusvaheline standard, mis tagab, et tooted ja teenused vastavad kliendi- ja teiste seadusjärgsete ning õiguslike nõuetega.