Antalise eesmärk on selgete ja mõõdetavate standardite kaudu olla keskonnasõbraliku ettevõtluse teerajaja paberiäris 

img-green-connection-1.jpg

Antalis Green Connection

Antalise kontsern on alati teinud tihedat koostööd oma tarnijate, klientide ja teiste sidusrühmadega, et ühendada innovatsioon, lisandväärtusteenused ning keskkonnasäästlik toimimine. Lisaks oleme toetanud oma tütarettevõtete säästva arengu algatusi selliste projektide kaudu nagu Green Weeks (rohelised nädalad), Green Days (keskkonnapäevad) ja Green Brochure (keskkonnasõbralike toodete brošüür).

Tagamaks üheselt mõistetavat sõnumit erinevate tegevuste taga ja väljendamaks järjepidevat keskkonnasõbralikkuse strateegiat üle terve Antalis grupi, lõi Antalis uue projekti Antalis Green Connection. Edaspidi tähistab Antalise keskkonnasõbralikkusele suunatud kommunikatsioonimaterjale või tegevusi selgesti eristatav roheline logo – Antalise roheline märgis.

Allpool kirjeldame mitmeid Antalise rohelist märgist kandvaid ja kontserni juhtivat rolli keskkonnasäästlikkuses peegeldavaid ettevõtmisi:

img-green-connection-2.jpg

Antalise Green Star System ™

Green Star System põhineb üldtuntud teenuste ja toodete hindamise põhimõttel.

Green Star System annab olulist teavet puidukiu päritolu ja tootmisprotsessi kohta – need kaks osa paberi elutsüklist avaldavad kõige rohkem mõju keskkonnale – ja hindab keskkonnamõjule tuginedes igat paberitoodet roheliste tärnidega nullist viieni. Süsteemi läbipaistvuse suurendamiseks on Antalis loonud tarnijate platvormi Antrak, mis garanteerib, et toode pärineb keskkonnasäästlikust tarneahelast.

img-green-connection-6.jpg

Loodussäästlik tootevalik

Antalis on koostanud turu kõige laialdasema valiku keskkonnasõbralikest toodetest, mis vastavad rangetele keskkonnaalastele nõuetele ja sobivad kõikidele trüki- ja viimistlustehnoloogiatele. Selline lähenemine võimaldab korporatiivklientidel integreerida valitud paberi kasutus oma ettevõtte CSR-poliitikaga võttes samas arvesse ka kulupoolt.

Certifications.jpg

Antalisele omistatud FSC® ja PEFC sertifikaadid

Antalis on esimene paberi hulgimüüja, kellele on omistatud FSC® ja PEFC™ sertifikaadid. See aitab tagada kogu tarneahela jälgitavuse ja läbipaistvuse. Auditeeritakse logistikat, infosüsteeme, turundust ja müügiprotsesse. Täna kuuluvad sellesse programmi 32 Antalise esindust üle maailma.

Keskkonnasäästliku paberivaliku tööriistad

Paberitööstus on üks kõige vastutustundlikkumaid tööstusharusid ja panustab tugevalt metsade taastootmisesse. Oleme välja töötanud erinevad kommunikatsioonimaterjalid, mida igaüks saab kasutada, levitamaks argumenteeritud, ratsionaalset ja usaldusväärset teavet meie tööstusharu keskkonnateadlikkuse kohta. Uuri neid lähemalt ja jaga omakorda edasi. 

Roheline valge paber

Uuri lähemalt, mis on tegelikult keskkonnasäästlik paber.

Eco-Act uuring

Vaata mitmeid konkreetseid näiteid ja kontrolli, milline on taaskasutatud kiust toodetud paberi tegelik mõju sinu trükiste kulus. 

Keskkonnaalased brošüürid, näidiskomplektid ja näidisraamatud

Tootebrošüürid pakuvad kasutajatele selget ja ülevaatlikku teavet iga kaubamärgi tehniliste omaduste ja kasutusvõimaluste kohta, samas kui paberinäidised ja "lehvikud" võimaldavad kasutajatel tooteid katsuda ning nende potentsiaali hinnata.