Antalis on vastu võtnud ambitsioonika tegevuskava. See põhineb 4 sambal ehk Antalise 4 põhilisel tegevusalal. Iga initsiatiivi kohta oleme koostanud tegevuskava igale sektorile ja määranud vastavad mõõdikud. ISO 26000 põhinev strateegia on kooskõlas rahvusvaheliste standarditega.

“Meie jaoks on CSR võimaluste generaator. See juhib innovatsiooni, on vastavuses meie aktsionäride ootustega ning loob tugeva platvormi vastavate lahenduste arendamiseks”

Hervé Poncin, CEO.

img-CSR-2.jpg

Juhtimine

1. Sotsiaalse vastutuse (CSR) põhimõtted, aruandlus ja korrespondentide võrgustik

 • Antalise visioon
  Arendada välja mõõdetavate eesmärkidega CSR-strateegia.

Määratleda konkreetsed tegevused, mida toetavad standardsed aruandlusprotseduurid ja kinnitavad sõltumatud kolmanda osapoole organisatsioonid. Koolitada välja ja toetada CSR korrespondentide võrgustikku kõigis äriharudes ja kõigi määratletud algatuste jaoks.

 • Antalise eesmärgid
  Määratleda konkreetsed tegevused, mida toetavad standardsed aruandlusprotseduurid ja kinnitavad sõltumatud kolmanda osapoole organisatsioonid. Koolitada välja ja toetada CSR korrespondentide võrgustikku kõigis äriharudes ja kõigi määratletud algatuste jaoks.

2. Ärieetika

 • Antalise visioon
  Tagada, et kontserni tegevus üle maailma on täielikus vastavuses meie kontsernisisese käitumiskoodeksiga ning kohalike ja rahvusvaheliste seadustega, pöörates erilist tähelepanu konkurentsiseadustele. 
 • Antalise eesmärgid

Koolitada  sajaprotsendiliselt kogu nende valdkondadega kokkupuutuvat töötajaskonda heade äritavade, eriti aga konkurentsiseaduste osas iga kahe aasta tagant. 

img-CSR-3.jpg

Loodusvarad

1. Jälgitavus ja vastutustundlik tarneahela juhtimine

 • Antalise visioon

Tugevdada toote jälgitavust, vähendada riskantseid hankekanaleid. Suurendada vastutustundlike tarnijate osakaalu ning tugevdada ringmajanduse lahendusi. 

 • Antalise eesmärgid

Kinnistada 85% meie ostumahust igakülgselt jälgitavasse tarneahelasse, sealhulgas hoolsuskohustus.

2. Energia

 • Antalise visioon
  Vähendada energiatarbimisega seotud keskkonnamõjusid ja juhtida paremini transpordi poolt tekitatud süsiniku jalajälge. 
 • Antalise eesmärgid

Kaasata võtmetähtsusega laod ISO50001 sertifitseerimisse. Jälgida 90% transpordiahela süsinikujalajälge Antrak ® kaudu.

img-CSR-4.jpg

Töötajaskond

1. Tervishoid ja turvalisus

 • Antalis Vision

Tagada turvaline ja tervislik töökeskkond arendades välja paremaid töötingimusi kõikidele töötajatele. Seada eesmärgiks null tööõnnetust ja kutsehaigust kõikides meie tegevusvaldkondades. 

 • Antalise eesmärgid

Õnnetuste puudumine

2. Koolitus ja praktika

 • Antalise visioon
  Suurendada koolitusi, et paremini kohaneda turu uute nõudmistega ja luua uusi töökohti läbi praktikakohtada. 
 • Antalise eesmärgid

80% töötajast koolitatud igal aastal; 14 koolitustundi töötaja kohta aastas.

img-CSR-5.jpg

Toote pakkumine

1. Keskkonna-alane vastutus

 • Antalise visioon

Arendada välja nõudlus keskkonnasõbralike toodete järgi ja pakkuda laia valikut innovatiivseid tooteid. Reklaamida taaskasutatud toormest tooteid soodustades ringmajandust. 

 • Antalise eesmärgid

Määrtleda ja arendada välja keskkonnasäästlikud tooted pakendamise ja reklaammaterjalide valdkondades.