Antrak®- Antalise vastutustundlik tarneahel

Tutvustame, kuidas Antalis tugevdab oma tarneahela jälgitavust ja läbipaistvust.img-antrak-logo.jpg

 

Ligi 300 tarnija CSR info koondatuna ühele platvormile

Ühendades tarnijate CSR-info, toodete vastavusandmed (sh täieliku jälgitavuse) ja seotud tootmiskohtade sertifikaadid, annab see keskkond meie klientidele täieliku garantii tellitud toodete päritolu kohta ning seab Antalise vastutustundliku tarneahela juhtimise osas liidripositsioonile.

Antrak®- eksklusiivne ja põhjalik tarneahela andmebaas 

Kogudes detailset teavet tarneahela läbipaistvuse kohta ei anna Antalis oma klientidele edasi ainult CSR-infot, vaid peegeldab nii ka usalduslikke suhteid tarnijatega. Tarnijad omakorda saavad Antalise platvormist kasu, kuna selles on kokku koondatud info, mis muidu paikneks erinevates osakondades. Antalis on ainus paberi hulgimüüja, kes sellise ühiskonna- ja keskkonnaalast infot koondava platvormi on avanud. 
Antrakis kuvatavat infot kontrollitakse enne avaldamist väga põhjalikult (alates kasutatud puuliikidest kuni päritolumaani).

 

Mida Antrak® sisaldab

Lisaks üldisele majanduslikule ja kontakinfole peavad tarnijad esitama põhjaliku ülevaate järgmistest teemadest:

  • Globaalne CSR teave
    CSR raportid, kollektiivlepingud, keskkonnaalaste standardite täitmine, ärieetika meetmed, töökeskkonna turvalisus jpm.
  • Tootevastavusandmed
    vastavus EL puiduregulatsioonidele (kasutatud puuliigid ja päritoluriik), REACH direktiiv, FSC® ja PEFC standardid, toiduaintega kokkupuutumist lubavad regulatsioonid, jäätmedirektiivid, samuti ka toote keskkonnaalane info näiteks nagu taaskasutatud kiu protsent tootes. Esitada tuleb ka vastavad sertifikaadid.
  • Andmed tootmiskoha kohta
    ISO sertifikaadid, lubade aegumistähtajad, toimunud (töö)õnnetuste arv jm.