Antalisesse tööle kandideerijate isikuandmete kaitse

Tööle kandideerijate isikuandmete kaitse põhimõtted

Kehtiv alates 2020. aasta jaanuarist.

1.     Kogutavad andmed

Kui kandideerite Antalise tööpakkumisele internetis, töötleb Antalis Teie
isikuandmeid, mis on sisestatud kohustuslikele väljadele. Isikuandmete töötlemisel lähtutakse
õiguspärasest eesmärgist, st sobivate kandidaatide valimine veebilehel pakutud
ametikohtadele. Antalisele andmete edastamine on vabatahtlik, aga teave on vajalik teie avalduse töötlemiseks.

Kogume värbamisprotsessis järgmisi andmeid:

·        identifitseerimis- ja kontaktandmed (ees- ja perekonnanimi, sugu, e-posti aadress, postiaadress, telefoninumber);
·        elulookirjeldus, foto, haridus ja karjäär, kaaskiri, huvid ja vestluse käigus kogutud teave;
·        andmed, mille olete värbamisprotsessi jooksul vabatahtlikult esitanud (soovituskirjad, diplomid, koolitused jms).

Neid andmeid võivad meile esitada kolmandad isikud, nt töövahendusfirmad või soovitajad, kelle andmed Te meile värbamisprotsessi käigus andsite.

Teave on vajalik, et saaksime Teie avaldust töödelda seoses ühe või mitme Antalise tööpakkumisega. Teavet töödeldakse käsitsi ja/või automaatselt kogu värbamisprotsessi jooksul, et Antalis saaks Teiega nende pakkumiste raames ühendust võtta ja Teie avaldust hallata. Kuna Antalis on rahvusvaheline kontsern, töödeldakse Teie isikuandmeid ka väljaspool Euroopa Liitu.

Kui olete esitanud meie veebilehel avalduse, hoitakse ja käideldakse Teie andmeid meie teenuseosutaja juures eri riikides üle maailma. Värbamisprotsessi käigus on võimalik, et avaldusega seotud isikuandmed edastatakse ja/või tehakse kättesaadavaks teatud Antalise sidusettevõtetele, mis asuvad maailma eri paikades ja riikides, kus Antalise kontsern tegutseb. Nendel on juurdepääs Teie andmetele ainult vajaduse korral ja eelnimetatud eesmärgil. Kui andmete saajad asuvad riigis, mis ei paku isikuandmete kaitse üldmääruse tähenduses piisavat kaitset, siis kasutab Antalis Teie isikuandmete turvaliseks edastamiseks kohaldatava andmekaitseseaduse alusel lepingu tüüptingimusi ja järgib Ameerika Ühendriikides sertifitseeritud ettevõtetele andmeid edastades ELi-USA andmekaitseraamistikku Privacy Shield.

2.     Andmete säilitamise periood

Teie isikuandmeid säilitatakse vähemalt ühe aasta jooksul Teie avalduse saamisest ja neid võidakse säilitada ka kohaldatavas õiguste piiramise sättes määratud lisaperioodil.

3.     Teie õigused

Kehtivate andmekaitseseaduste alusel on Teil järgmised õigused:

·        õigus oma isikuandmeid vaadata (tasuta), muuta ja parandada, kustutada, nende töötlemist piirata, neid üle kanda ja kustutada lasta;
·        õigus küsida selgitusi seoses Teie isikuandmete töötlemisega ja/või esitada oma isikuandmete töötlemise kohta õiguspäraseid vastuväiteid;
·        õigus esitada kaebus pädevale järelevalveasutusele.

Lisaks saate meile saata spetsiaalseid juhtnööre, kuidas korraldada Teie isikuandmete käitlemine pärast Teie surma.

Kui soovite neid õiguseid kasutada, saatke oma soov aadressile dataprotection-HRHQ@antalis.com

Lisateabe saamiseks vaadake Antalise isikuandmete puutumatust käsitlevat teadet.

paperman