Environment

Tallink-154x214.png

Intervjuu Tallink Grupi kommunikatsioonidirektori Luulea Läänega

Antalis: Luulea Lääne, palun rääkige oma ametist Tallink Grupi kommunikatsioonijuhi ja Teie rollist ettevõtte CSR-strateegia elluviimisel.

Luulea Lääne: Kontserni kommunikatsioonidirektorina olen vastutav nii sise- kui väliskommunikatsiooni eest. Väliskommunikatsiooni osas suhtlen väliste sidusrühmadega nagu kliendid, aktsionärid, erinevad huvigrupid, avaliku ja erasektori organisatsioonid ja meedia.
Tallink Grupp on Läänemere põhjaosa piirkonna juhtiv minikruiiside ning reisijate- ja kaubaveoteenuste pakkuja.

Antalis: Plaanite olla Euroopa turul oma alal teerajaja. Et seda saavutada, on teil väga tugev CSR-strateegia. Palun kirjeldage seda.
Luulea LääneTugev CSR-strateegia on Euroopas, eriti aga Põhja-Euroopas standardiks. Avalikkus eeldab nii avaliku kui erasektori ettevõtetelt moraalset ja eetilist tegutsemist, olgu tegevus seotud siis inimeste, keskkonna või ühiskonnaga.Meie põhifookus ongi nendel kolmel suurel vaalal. Tahame anda endast parima, et olla meile sarnastele ettevõtetele eeskujuks. Kuid CSR-poliitika olemasolust olulisem on meie strateegia, et iga üksus peab andma endast igapäevategevuses parima lähtudes eelnimetatud kolme vaala printsiibist.

Antalis: Miks kannab Tallink Grupi CSR-raport nime "We engage?" 
Luulea Lääne:
Et ettevõte oleks ühiskondlikult vastutav, on kaasamine väga oluline. Koostöö, kuulamine ja ühised pingutused on üliolulised, et väärtused ka päriselus funktsioneeriksid.

Antalis: Otsustasite ettevõtte 2013. aasta CSR-raporti trükkida keskkonnasõbralikule taaskasutatud kiust paberile Cyclus. Milline on paberi roll keskkonna-alases strateegias?
Luulea Lääne
Me hindame kõrgelt kõiki loodusressursse sh ka paberit. Millal iganes ja kus iganes võimalik, otsustame kulutada targalt ja läbimõeldult; pigem vähem kui rohkem ja eelistada ümbertöödeldut. Seetõttu oli ka Cyclus Offset meie jaoks väga loomulik valik. Omades elektroonilist dokumentatsiooni, intranetti ja online-teenuseid, kaalume paberi kasutust väga põhjalikult minimiseerimaks asjatult trükitud dokumentide tekkimise ohtu.

Antalis: Teie kui kommunikatsioonieksperdi arvamus - kas ettevõtte CSR-raporti trükkimine keskkonnasõbralikute paberile tõstab ettevõtte sotsiaalse vastutusega seotud tegevuste usaldusväärsust?
Luulea Lääne: Valiku tegemisel ei lähtunud me CSR-tegevuste usaldusväärsuse suurendamisest. See oli ja on üks tegevustest, kuna kõik otsused, eriti need, mis puudutavad loodusvarade kasutamist (vesi, kütus, paber jne) mõeldakse alati läbi ka keskkonnakaitse aspektist. CSR-strateegia ei ole ainult strateegia iseenesest, see pean ka reaalselt toimima ja olema kontserni üldise funktsioneerimise lahutamatu osa. Me ei välista võimalust kasutada taaskasutatud kiust paberit ka tulevikus ning endiselt jätkame kasutatud paberi toimetamist ümbertöötlemiseks.

Lae siit alla Tallink Grupi raport "We engage"