Keskkond

 • Sertifikaadid 

  Peame oluliseks, et meie pakutavad paberid on toodetud säästlikult majandatud metsadest pärit toormest. Seda toetavad metsa sertifitseerimisprogrammid nagu FSC® ja PEFCTM, mille tarneahela sertifikaadid on ka Antalisel.

  Meie keskkonnasõnastik selgitab ka teiste loodussäästlikkust väljendavate märgiste tähendusi.

 • FSC® sertifikaat

  FSC® - The Forest Stewardship Council® on sõltumatu rahvusvaheline organisatsioon, mille missiooniks on saavutada eesmärk, et maailma metsade majandamine toimuks keskkonnasäästlikult, sotsiaalselt kasulikult ja majanduslikult põhjendatult.

  FSC® märk käib puiduga kaasas alates metsast kuni valmistooteni. Metsaomanikul ning kõikidel tootmisketi edasistel lülidel on igaühel isiklik nummerdatud FSC® sertifikaat. Selle abil on soovi korral võimalik puidutoodete päritolu välja selgitada kuni metsani, kust puit pärineb.

  FSC® süsteem hõlmab metsamajandamise sertifitseerimist (FM) ja tarneahela sertifitseerimist (CoC). Tarneahela (CoC) sertifitseerimine kindlustab, et valmistootes sisalduva sertifitseeritud puidu päritolu on võimalik jälgida tagasi kuni metsani. Selleks, et lõpptoodet saaks müüa sertifitseerituna, on vajalik, et kõik ettevõtted töötlemise ja vahendamise tarneahelas omaksid tarneahela (CoC) sertifikaati. Antalis AS omab FSC® CoC sertifikaati number CGSCH-COC-007953. Metsamajandamise (FM) sertifitseerimine tugineb metsaettevõttes läbi viidud sõltumatule hindamisele, mille aluseks on rahvusvaheliselt tunnustatud mõistliku metsamajandamise standard.

  Loe lähemalt FSC kodulehelt
 • PEFC sertifikaat

  PEFCTM - Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes ehk üleeuroopaline metsasertifitseerimise ja metsade säästva majandamise programm on valitsusväline organisatsioon, mis on asutatud säästliku metsamajandamise toetamiseks. PEFCTM sertifitseerimisnõuded on kehtestatud programmis osalevate maade Metsa Sertifitseerimise Nõukogude poolt ning heaks kiidetud PEFCTM International poolt.

  Selleks, et müüa ja märgistada tooteid PEFCTM sertifitseeritutena, peavad metsaettevõtted omama metsamajandamise sertifikaati. Kõik teised töötlemise või müügiga tegelevad ettevõtted vajavad tarneahela sertifikaati.

  Antalis omab PEFCTM tarneahela sertifikaat number CH10/1177.00.

  Loe lähemalt PEFC kodulehelt
 • Keskkonnasõnastik 

  Meie keskkonnasõnastik selgitab ka teiste loodussäästlikkust väljendavate märgiste tähendusi.

  Loe lähemalt...