Keskkond

 • Euroopa Ühenduse ökomärgis

  Euroopa Ühenduse ökomärgis ehk lilleke võeti Euroopa Majandusühenduse liikmesriikides ja EFTA maades kasutusele 1992. aastal.

  EÜ ökomärgis on Euroopa-keskne, kuid seda võivad taotleda ka Euroopa-väliste riikide ettevõtted. EÜ lilleke on ainus ökomärgis, mida on võimalik taotleda Eestis!

  EÜ ökomärgis kuulub nn esimest tüüpi keskkonnamärgiste hulka ning selle eesmärk on:
  • edendada tooteid, millel on analoogsete toodetega võrreldes väiksem negatiivne mõju keskkonnale
  • aidata kaasa ressursside tõhusale kasutamisele ning keskkonnakaitse kõrgele tasemele
  • anda tarbijale märgistatud toodete kohta õiget, usaldusväärset ja teaduslikult põhjendatud teavet

  EÜ ökomärgis on:
  • organisatsioonidele vabatahtlik
  selekteeriv - ökomärgis antakse kõige keskkonnasõbralikumatele toodetele; kriteeriumid vaadatakse teatud perioodi tagant üle ning üldjuhul ei tohiks turul olla ökomärgisega tooteid rohkem kui 1/3 ühe tooterühma toodetest
  usaldusväärne - ökomärgise andmine toetub teadusuuringutele ja adekvaatsetele andmetele ning selle on aktsepteerinud keskkonnaorganisatsioonid, avalik sektor ja äriringkonnad; märgise annab sõltumatu osapool.

  Loe lähemalt Keskkonnaagentuuri kodulehelt
 • Põhjamaade  Luigemärk

  Põhjamaade Luigemärk (Nordic Swan Label) on üks edukamaid keskkonnamärgisüsteeme, mis rajati 1989. a. Soome, Rootsi, Norra ja Islandi keskkonnasõbralike toodete tähistamiseks.

  Luigemärgi omandamise kriteeriumiks on tavapärasega võrreldes puhtam või vähem energiat tarbiv tootmisprotsess. Luigemärk garanteerib, et tähistatud toode vastab karmidele keskkonna- ja kvaliteedinõuetele.

  Luigemärgiga seonduvat koordineerib Põhjamaade Ministrite Nõukogu juures tegutsev nõukogu. See on esimene rahvusvaheline iseseisev märgistussüsteem, mille nõukokku (Nordic Coordination Body) kuuluvad nii tarbijate, riigivõimu, ühiskondlike organisatsioonide, kaubanduse ja tööstuse kui ka teadlaste esindajad.

  Praeguseks on märgistatud 700 litsentsiga üle 3000 toote enam kui 40 kategoorias, sh pesemisvahendid, patareid, koopiapaberid, nõudepesumasinad, kirjatarbed, liimid, akud, koopiamasinaid, mööbel jpm.

  Loe lähemalt Põhjamaade Luigemärgi kodulehelt
 • Sinine  Ingel

  Sinine Ingel, ametliku nimega Umweltzeichen ehk Blue Eco Angel, on Saksamaal juba 1978. aastast kasutatav ökomärgis.

  Selle märgisega tähistatakse samalaadsete toodetega võrreldes loodustsäästvamaid kaupu (näiteks vanapaberist toodetud paber on keskkonnasõbralikum võrreldes otse puidust toodetud paberiga).

  Samuti tähistatakse Sinise Ingli märgisega neid tooteid, mille tootmisprotsess on tavapärasega võrreldes puhtam. Ka taaskasutatavatele toodetele, näiteks klaaspudelid, saavad nende tootjad taotleda ökomärki.

  Sinise Ingli ökomärki märki kannab üle 4000 erineva toote (elektrikaubad, transpordivahendid, vanapaber ja ka näiteks käekellad) umbes 75 tootekategooriast.

  Loe lähemalt Sinise Ingli kodulehelt
 • Möbiuse  leht

  Möbiuse lehe kui taaskasutuse sümboli võttis 1970. aastal kasutusele Ameerika lainepappkastide ja makulatuurpapi tootja Container Corporation of America (CCA). CCA  finantseeris keskkooliõpilaste ja tudengite seas läbi viidavat keskkonnateadlikkuse tõstmise loomevõistlust, mille võitis Gary Anderson oma tööga "Möbiuse leht".

  Möbiuse lehe kolme noole tähendus on: kogumine - taastootmine - taaskasutamine.

  Möbiuse leht ei ole registreeritud kaubamärk, mistõttu igaüks võib seda mugandada vastavalt soovile. Kuigi mõnedes riikides on märgi kasutamine seadustega reguleeritud, eksisteerib ülemaailmselt hulgaliselt erinevaid Möbiuse lehe versioone.

  Ameerika Paberiinstituut (American Paper Institute) edendas paberitööstuse valdkonnas nelja erinevat Möbiuse lehe versiooni:
  • mustade piirjoontega ühevärviline valge või ühevärviline must Möbiuse leht tähistavad ümbertöödeldavat toodet (recyclable)
  valged nooled mustal taustal näitavad, et toode on valmistatud 100% taaskasutatud kiust, ja mustad nooled valgel taustal sümboliseerivad toodet, mis on osaliselt taaskasutatud kiust valmistatud (made of recycled material).

  Loe lähemalt Wikipediast
 • Keskkonnasõnastik 

  Meie keskkonnasõnastik selgitab ka teiste loodussäästlikkust väljendavate märgiste tähendusi.

  Loe lähemalt...