keskkond

 • Keskkonnastandardid 

  Kõigil meie tarnijatel on ISO 14001 sertifikaat, mis tähendab, et kogu nende tegevus vastab kõrgetele keskkonnajuhtimissüsteemi standarditele. Tutvu keskkonnastandarditega lähemalt.

  Meie keskkonnasõnastik selgitab ka teiste loodussäästlikkust väljendavate märgiste tähendusi.

 • ISO  14001 ja ISO 14004

  ISO 14001 ja ISO 14004 rahvusvahelised keskkonnajuhtimissüsteemi standardid töötas 1996. aastal välja Rahvusvaheline Standardiorganisatsioon (International Organisation for Standardization, ISO).

  ISO 14001 kirjeldab nõudeid organisatsiooni keskkonnajuhtimissüsteemi sertifitseerimiseks/registreerimiseks ja/või isedeklareerimiseks.

  ISO 14004 juhtnöörid on kavandatud organisatsioonile üldise abi osutamiseks keskkonnajuhtimissüsteemi elluviimisel või täiustamisel.

  Erinevad organisatsioonid pööravad üha enam tähelepanu sellele, et saavutada ja demonstreerida oma keskkonnahoidlikkust. Paljud korraldavad oma keskkonnategevuse hindamiseks keskkonnaülevaateid ja -auditeid. Need ei anna aga kindlust, et organisatsiooni tegevus mitte ainult antud hetkel, vaid ka tulevikku vaadates keskkonnahoidlikult ja nõuetele vastavalt jätkub. Jätkusuutlikkuse tagamiseks tuleb keskkonnakaitse ja -hoidlikkusega arvestada kogu organisatsiooni üldises juhtimissüsteemis.

  Loe lähemalt Eesti Standardikeskuse kodulehelt
 • EMAS 

  EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) standardi eesmärgiks on edendada pidevat keskkonnahoidlikku majandustegevust, seades organisatsioonidele ülesandeks hinnata ja parandada oma keskkonnamõjusid ja anda selle kohta usaldusväärset infot avalikkusele (Avalik keskkonnaaruanne).

  EMAS standard võeti vastu Euroopa Nõukogu poolt 29. juunil 1993, et võimaldada vabatahtlikku osalemist keskkonnajuhtimissüsteemis, mis põhineks ühistel printsiipidel kogu Euroopa Liidus.

  EMAS standardit võivad rakendada kõik ettevõtted igast majandussektorist. Standardi registreerimine nõuab igalt organisatsioonilt keskkonnapoliitikat, mis sisaldaks järgnevaid võtmepunkte:
  • vastavus kõigile keskkonnaalastele õigusaktidele
  • saastuse vältimine
  • pidevate edusammude tegemine keskkonnahoidmisel

  Organisatsiooni sees tehakse algselt esialgne keskkonnaülevaade. Selle ülevaate ja ettevõte keskkonnapoliitika põhjal pannakse paika ettevõtte keskkonnaprogramm ning keskkonnajuhtimissüsteem. Parandatud EMAS on kinnitanud keskkonnajuhtimissüsteemina ISO 14001.

  Loe lähemalt Keskkonnaagentuuri kodulehelt
 • Keskkonnasõnastik 

  Meie keskkonnasõnastik selgitab ka teiste loodussäästlikkust väljendavate märgiste tähendusi.

  Loe lähemalt...