Keskkond

 • Carbon footprint (ökoloogiline jalajälg)

  Carbon Footprint on meetod, millega saab mõõta ettevõtte igapäevategevuse tulemusena tekkiva süsinikdioksiidi hulka. CO2 on kasvuhooneefekti ja kliimamuutust põhjustav gaas, mis tekib fossiilsete kütuste põlemisel. Tavaliselt mõõdetakse jalajälge tonnides aasta kohta. Välja on töötatud mitmeid erinevaid arvestusmeetodeid.

  Loe lähemalt Wikipediast
 • Carbon neutral

  Carbon Neutral on skeem, mida propageeritakse aeglustamaks kasvuhoone-efekti. Toodet tähistatakse Carbon Neutral siis, kui tootmisel / transpordil / kasutamisel eralduv süsinikdioksiid on võrdne sellega, mida eemaldavad õhust noored puud, mida juurde istutatakse; või juhul kui tekitatud keskkonnasaaste on kaetud investeeringutega taastuvenergiasse.

  Loe lähemalt Wikipediast
 • ECF 

  ECF ehk elementaarkloorivaba (elemental chlorine free) näitab, et tselluloosi pleegitamisel on kasutatud ka vähesel määral kloordioksiidi, kuid mitte mingil juhul elementaarkloori.

 • EMAS 

  EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) standard võeti vastu Euroopa Nõukogu poolt 29. juunil 1993, et võimaldada vabatahtlikku osalemist keskkonnajuhtimissüsteemis, mis põhineks ühistel printsiipidel kogu Euroopa Liidus. EMAS standardi eesmärgiks on edendada pidevat keskkonnahoidlikku majandustegevust, seades organisatsioonidele ülesandeks hinnata ja parandada oma keskkonnamõjusid ja anda selle kohta usaldusväärset infot avalikkusele.

  Loe lähemalt
 • Euroopa Ühenduse ökomärgis

  Euroopa Ühenduse ökomärgis ehk lilleke võeti Euroopa Majandusühenduse liikmesriikides ja EFTA maades kasutusele 1992. aastal. EÜ ökomärgis on Euroopa-keskne, kuid seda võivad taotleda ka Euroopa-väliste riikide ettevõtted. EÜ lilleke on ainus ökomärgis, mida on võimalik taotleda Eestis.

  Loe lähemalt
 • FSC® 

  FSC ehk The Forest Stewardship Council® on sõltumatu rahvusvaheline organisatsioon, mille missiooniks on saavutada eesmärk, et maailma metsade majandamine toimuks keskkonnasäästlikult, sotsiaalselt kasulikult ja majanduslikult põhjendatult. FSC märk käib puiduga kaasas alates metsast kuni valmistooteni. See võimaldab puidutoodete päritolu välja selgitada kuni metsani, kust puit pärineb.

  Loe lähemalt
 • ISO 14001 / ISO 14004

  ISO 14001 ja ISO 14004 standardi töötas 1996. aastal välja Rahvusvaheline Standardiorganisatsioon (International Organisation for Standardization, ISO). ISO 14001 ja ISO 14004 on rahvusvahelised keskkonnajuhtimissüsteemid.

  Loe lähemalt
 • Möbiuse leht

  Möbiuse lehe kui taaskasutuse sümboli võttis 1970. aastal kasutusele Ameerika lainepappkastide ja makulatuurpapi tootja Container Corporation of America (CCA). Möbiuse lehe kolme noole tähendus on: kogumine - taastootmine - taaskasutamine. Möbiuse leht ei ole registreeritud kaubamärk, mistõttu igaüks võib seda mugandada vastavalt soovile.

  Loe lähemalt
 • Paper profile

  Paper Profile on toote keskkonna-alane teabeleht professionaalsele paberiostjale. Paberi profiil on vabatahtlikult kasutusele võetud Euroopa juhtivate paberitootjate poolt, et võimaldada ostjatele ühtsustatud ja võrreldavaid andmeid toodete keskkonnamõjude kohta.

  Loe lähemalt Paper Profile'i kodulehelt
 • PCF 

  PCF ehk ümbertöödeldud elementaarkloorivabalt (process chlorine free) näitab, et ümbertöödeldud toormest paberi tootmisel ei ole kasutatud elementaarkloori. Samuti võib kasutada terminit Secondarily Chlorine Free.

 • PEFC 

  PEFCTM ehk üleeuroopaline metsasertifitseerimise ja metsade säästva majandamise programm (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes) on valitsusväline organisatsioon, mis on asutatud säästliku metsa majandamise toetamiseks. Selleks, et müüa ja märgistada tooteid PEFC sertifitseeritutena, peavad metsaettevõtted omama metsamajandamise sertifikaati.

  Loe lähemalt
 • Põhjamaade Luigemärk

  Üks edukamaid keskkonnamärgisüsteeme on Põhjamaade Luigemärk (Nordic Swan Label), mis rajati 1989. a. Soome, Rootsi, Norra ja Islandi "roheliste" toodete tähistamiseks. Luigemärgi omandamise kriteeriumiks on tavapärasega võrreldes puhtam või vähem energiat tarbiv tootmisprotsess. Luigemärk garanteerib, et tähistatud toode vastab karmidele keskkonna- ja kvaliteedinõuetele.

  Loe lähemalt
 • RAC märgis

  RAC märgist  ehk nn konnamärgist saavad kasutada kõik Rainforest Alliance'i poolt sertifitseeritud (Rainforest Alliance Certified) ettevõtted näitamaks, et neile on väljastatud FSC® sertifikaat Rainforest Alliance'i, s.h SmartWood programmi kvaliteetse auditeerimisprotsessi tulemusena. Rainforest Alliance tegutseb bioloogilise mitmekesisuse ja jätkusuutlike elatusvahendite säilitamise nimel, muutes selleks maakasutuse ja äritavasid ning tarbijate käitumist.

  Loe lähemalt Rainforest Alliance'i kodulehelt
 • Sinine Ingel

  Sinine Ingel (ametliku nimega Umweltzeichen) ehk Blue Eco Angel on Saksamaal juba 1978. aastast kasutatav ökomärgis. Selle märgisega tähistatakse samalaadsete toodetega võrreldes loodustsäästvamaid kaupu (näiteks vanapaberist toodetud paber on keskkonnasõbralikum võrreldes otse puidust toodetud paberiga). Samuti tähistatakse Sinise Ingli märgisega neid tooteid, mille tootmisprotsess on tavapärasega võrreldes puhtam.

  Loe lähemalt
 • TCF 

  TCF ehk täiesti kloorivaba (Totally Chlorine Free) tähendab, et tselluloosi pleegitamisel ei ole kasutatud ühtegi klooriühendit. Paberi kõrge valgesus on saavutatud keskkonda mitte saastavaid ühendeid kasutades, nt hapnik, peroksiidid või leelised.