Environment

Antrak

Antalise vastutustundlik tarneahel

Selle Antalise platvormi eesmärgiks on tugevdada Antalise tarneahela jälgitavust ja läbipaistvust. Ühendades tarnijate CSR-info, toodete vastavusandmed (sh täielik jälgitavus) ja seotud tootmiskohtade sertifikaadid annab see tööriist meie klientidele täieliku garantii tellitud toodete päritolu kohta ning seab Antalise vastutustundliku tarneahela juhtimise osas liidripositsioonile.

Antrak: eksklusiivne ja põhjalik tarneahela andmebaas

Kogudes laiapõhjalist infot tarneahela läbipaistvuse kohta ei anna Antalis oma klientidele edasi ainult kuiva CSR-infot, vaid peegeldab nii ka usalduslikke suhteid tarnijatega. Tarnijad omakorda saavad Antalise platvormist kasu, kuna selles on ühte kohta koondatud info, mis muidu paikneks erinevates osakondades. Antalis on ainus paberi hulgimüüja, kes sellise ühiskonna- ja keskkonna-alast infot koondava ja jälgimist võimaldava platvormi on avanud. 
Platvormil olevat infot kontrollitakse põhjalikult (alates kasutatud puuliikidest kuni päritolumaani).

Antrak sisaldab:

Lisaks üldisele majanduslikule ja kontakinfole peavad tarnijad esitama põhjaliku ülevaate ka:

  • Globaalse CSR info - CSR raportid, kollektiivlepingud, keskkonnaalaste standardite täitmine, ärieetika meetmed, töökeskkonna turvalisus jpm
  • Tootevastavusandmed: vastavus EL puiduregulatsioonidele (kasutatud puuliigid ja päritoluriik), REACH direktiiv, FSC® ja PEFC standardid, toiduaintega kokkupuutumist lubavad regulatsioonid, jäätmedirektiivid.... samuti ka toote keskkonnaalane info näiteks nagu taaskasutatud kui protsent tootes. Esitada tuleb ka vastavad sertifikaadid.
  • Andmed tootmiskoha kohta:  ISO sertifikaadid, loa lõpptähtajad, tehases toimunud õnnetuste määr jpm... 

Antak on konkreetne väljund Vastutustundliku puidumössi ja paberihanke poliitikale, mis annab detailse ülevaate Antalise jõupingutustest kindlustada, et tooraine pärineb legaalsetest vastutustundlikult majandatud allikatest. Nimetatud platvorm ja poliitika on lahutamatu osa Antalise Green Connection initsiatiivist, mille egiidi all tehakse tihedat koostööd tarnijate, klientide jt osapooltega töötamaks välja tooteid ja lahendusi, mis edendavad keskkonnahoidlikkust.

 Antrakist

Antrak on vabavaraline SaaS platvorm (arendaja Factor-X), mis võimaldab ettevõtetel jälgida sotsiaalseid ja keskkonnaalaseid mõjusid kogu tarneahelas ning kindlustab vastavuse regulatsioonidele.

Lisainfo www.factorx.eu ja http://antalis.myrmex.coop/