Keskkond

  • Pakendite kogumine koostöös MTÜga Eesti Pakendiringlus

    MTÜ Eesti Pakendiringlus on pakendite taaskasutusorganisatsioon, mis on akrediteeritud keskkonnaministri poolt.

    Koostöös MTÜga Eesti Pakendiringlus kogutakse kokku ja suunatakse taaskasutusse suurem osa Antalise poolt Eestisse toodud kauba pakenditest ja meie toodete kasutamisel tekkinud pakendijäätmetest.

    Loe lähemalt...