Markeerimisseadmete kulumaterjalid

 

Markoprint-Inkjet-tindid.jpg

Põhilised kulumaterjalid on:
1. tindid
2. lahustid
3. termosiirdelindid

4. etiketid

 

simacolor_05.jpg solvents.jpg termosiirdelindid.png etiketid.png

Printeritindid
laias valikus:

- UV-kindlad
- lubatud kokkupuude toiduaintega
- värvilised
- mahapestavad
- permanentsed 
- jpm

 


Lahustid
erinevatele printeritele

Termosiirdelindid
igale markeeritavale pinnale

Kvaliteetsed termosiirdelindid on erineva vastupidavusega hõõrumisele, kuumusele, pesemisele, kemikaalidele jms

Meie spetsialistid annavad nõu, milline lint kõige paremini sobib.

Etiketid

- paberetiketid
- plastiketiketid        (PP)
-termoetiketid

 


Pakendi ja toodangu kvaliteetne markeerimine on kaasaegse tootmisprotsessi lahutamatu osa.
Markeerimine on kaupade tähistamine toote omaduste kohta, näiteks kuupäeva lisamine piimapakile,
seerianumber elektroonikaseadmetel, tooteetikett kommikarbil jne.
Markeerimine on oluline kaupade pakendamisel, transpordil ja hoiustamisel.
Markeeringu abil on võimalik tuvastada nt partii nr, toimetada veopakendid õigesse asukohta, saada
infot toodete koostise kohta jne. Korrektne markeering hoiab ära võimaliku segaduse erinevate
toodete vahel ning tagab kergema kaupade käsitlemise ning sujuva töö nii toote-, transpordi-, lao- 
kui müügitööliste vahel.

BLUELINE_800x3.png

paperman