Seadmete hooldus ja remont

 

img-home-service-smart-maintenance.jpg

KTeostame kõigi meie poolt müüdud või meie poolt esindatavate markeerimis-, 
liimimis- ja pakkeseadmetele korralisi ülevaatus-, hooldus- ja remonditöid, et tagada seadmete
garantiitingimuste täitmine ning ladus ning tõrgeteta töö nii garantiiperioodil kui ka kogu sellele
järgneval ekspluatatsiooniperioodil.


Samuti on meil olemas tehniline baas enamlevinud markeerimisseadmete hoolduse ja remondi teostamiseks.
Enim nõutud varuosad ja markeerimisseadmete kulumaterjalid on meie laos olemas, mis võimaldab kliendi
seadmete hoolduse ja remondi väljakutsetele kiire 
reageerimise. 
Meie kiire ja professionaalne hooldus- ja remonditeenus on saanud klientidelt kõrge hinnangu ning andnud olulise
panuse kliendirahulolu suurendamiseks. 


Meil on pikaajalise kogemusega kolmeliikmeline professionaalne hooldusmeeskond, kes tegutseb üle Eesti.
Meie töötajad osalevad järjepidevalt tootjate poolt korraldatud rahvusvahelistel koolitustel (nii tehastes kui veebis toimuvatel), 
mille käigus on omandatakse ja jagatakse kogemusi ning tutvutakse uute mudelitega. 
Meie tehnikud omavad tootjapoolseid sertifikaate.

img-services-maintenance-6.jpg

 Teeme ülevaatus-, hooldus- ja remonditöid ning müüme varuosasid erinevatele:
 - pakkeseadmetele ja -masinatele
 - markeerimis- ja etiketeerimisseadmetele
 - liimiseadmetele
 - tootmisseadmetele
 - tööstusliinidele

Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust.  Eelisjärjekorras teenindame lepingulisi kliente.

Milleks on ülevaatus- ja hoolduslepingut vaja?
Pidev ja regulaarne ülevaatus aitab paremini tagada seadme tõrgeteta tööd. Amortiseerunud
   detailid ja osad avastatakse ja vahetatakse välja ennetavalt ehk enne nende lõplikku purunemist.
 - See aitab vältida seadme töö katkemist, mis juhtub tihti kliendile kõige ebasobilikumal ajal.
 - Regulaarne ülevaatus ja hooldus tagavad seadme oluliselt pikema ekspluatatsiooniperioodi ning
    väiksema remondikulu.
- Ülevaatus- ja hooldusleping annab kliendile selge ülevaate seadme olukorrast.
- Töövõtja peab seadmete kohta ekspluatatsiooni- ja remondipäevikut ning uuendab seda pidevalt.
- Professionaalne, litsentseeritud ja väljaõpetatud hooldusmeeskond suudab tekkinud probleemid 
  kiiresti lahendada, kasutades selleks spetsiifilisi töövõtteid ja -vahendeid.

- Hooldusteenuse sisseostmise puhul kaob vajadus koolitada oma töötajaid spetsiifiliste ja keerukate
  seadmete osas ning võimaldab ettevõttel keskenduda oma põhitegevusele.
- Seadme hooldusleping on tihti vajalik tootja kehtestatud garantiitingimuste täitmiseks.


Mida annab hooldusleping?
 - Lepinguline klient saab kõigilt varuosadelt kokkulepitud allahindlust.
 - Lepingulise kliendi korralisi ülevaatus-, hooldus ja remonditöid tehakse just talle sobival ajal,
   kokkuleppe korral ka nädalavahetusel, öötundidel ja riiklikel pühadel.
 - Lepingulistele klientidele ei rakendata väljakutsetasu.
 - Lepingulistele klientidele on konsultatsioon tasuta.
 - Lepingulisel kliendil on korraga tehtud väljakutsete korral eelisõigus teenust saada.
 - Lepinguline klient saab tehtud töödele garantii.
 - Lepinguline klient saab vana seadme väljavahetamisel uue masina hinnas soodustust.

 Võta meiega ühendust!

Lauri Võrel
Hooldusjuht

hooldus.ee@antalis.com

 

BLUELINE_800x3.png

paperman