Antalisest

Environment_Our_Commitment_ContentPage_259x194.jpg

Antalise  sotsiaalse vastutuse strateegia

Juhtiva rahvusvahelise paberi hulgimüügifirmana mõistab Antalis majanduslikke, sotsiaalseid ja keskkonnaalaseid probleeme.

Antalise tegevused sotsiaalse vastutuse valdkonnas on täielikult kooskõlas emafirma Sequana globaalse strateegiaga. Sequana eesmärk on kindlustada, et grupp ja kõik tema ettevõtted teadvustaksid majanduslikke, sotsiaalseid, eetilisi ja keskkonnaalaseid valupunkte.

"Sequana pikaajaline eesmärk on kasumlik äritegevus, mis tugineb kindlatele eetilistele ja vastutustundlikele väärtustele, sealhulgas majanduslikud, ühiskondlikud, sotsiaalsed ja keskkonnaalased küsimused. Me peame tagama, et grupi põhiväärtusi rakendatakse igapäevases äritegevuses." Pascal Lebard, Sequana tegevjuht.

Juhtiva paberitööstuse ettevõttena kindlustab Sequana läbi ühtse sotsiaalse vastutuse poliitika, et valdkonna põhilistele murekohtadele pööratakse pidevalt tähelepanu.

Meie sotsiaalse vastutuse strateegia 4 sammast:
• Juhtimine (sotsiaalne vastutus, ärieetika jne)
• Keskkond (jälgitavus, energia ja vee tarbimine)
• Inimesed (ohutus, oskused ja mitmekesisus)
• Loodussäästlikud tooted

Juhtimine Keskkond Inimesed Tooted

Sotsiaalne vastutus

Antalis Grupp soovib olla sotsiaalselt vastutustundlik ettevõte. Läbi pühendunud ettevõtete võrgustiku ja usaldusväärse aruandluse rakendame globaalset sotsiaalse vastutuse poliitikat.

Jälgitavus

Antalis Grupi kohustus on tagada, et kõikide meie toodete tarneahel on täielikult jälgitav ja tootmine seadustega kooskõlas.

Ohutus

Antalis Grupi kohustus on tagada ohutu ja tervislik töökeskkond oma töötajatele. Ettevõte eesmärk et vältida tööõnnetusi ja vähendada õnnetuste tõttu töölt eemal oldud aega (Lost Time Accident rate) 30% võrra.

Loodussäästlikud tooted

Antalis Grupp soovib tõsta tarbijate teadlikkust meie toodete loodussäästlikest omadustest. Pakume keskkonnasõbralikke pabereid ja teemakohast teavet.

Ärieetika

Antalis Grupp järgib selgeid eetilisi käitumisreegleid, mis on kooskõlas korruptsioonivastase ja konkurentsiseadusega. Sotsiaalset vastutust puudutav info on kättesaadav kõikidele Antalis Grupi töötajatele.

Energia

Antalis Grupp püüab vähendada oma energiatarbimist. Selleks suurendame oma tehaste ja ladude efektiivsust ning püüame leida alternatiivseid energiaallikaid.

Oskused ja mitmekesisus

Antalis Grupp tegutseb töötajate oskuste ja teadmiste arendamise ning maksimaalse rakendamise nimel. Väärtustame kõiki oma töötajaid olenemata nende soost ja sotsiaalsest taustast.

paperman